Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHorová, Helena
dc.contributor.authorPotůčková, Nikola
dc.contributor.refereeVondráková, Sylvie
dc.date.accepted2013-05-28
dc.date.accessioned2014-02-06T12:42:20Z
dc.date.available2012-04-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:42:20Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-30
dc.identifier51535
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8540
dc.description.abstractPráce se zabývá regionálními variantami francouzštiny galo-románského původu na území Francie První kapitola je věnována regionální francouzštině obecně. A v dalších kapitolách se snažíme o nastínění jednotlivých variant francouzštin zejména z hlediska fonetického a gramatického v oblasti jazyků d´oil, okcitánské a v oblasti franko-provensálské. V praktické části pak vypracováváme slovník s lexikálními a frazeologickými regionalismycs
dc.format57 s.(76 512 znaků), 3 s. přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofrfr
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectregionální francouzštinacs
dc.subjectFranciecs
dc.subjectpůvod galo-románskýcs
dc.subjectběžná francouzštinacs
dc.subjectregionalismus fonetickýcs
dc.subjectregionalismus gramatickýcs
dc.subjectregionalismus lexikálnícs
dc.subjectregionalismus frazeologickýcs
dc.subjectdialektcs
dc.subjectfrancouzština oksitánskács
dc.subjectfrancouzština franko-provensálskács
dc.subjectregioncs
dc.subjectslovníkcs
dc.titleRegionální francouzštinycs
dc.title.alternativeRegional frenchen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra románských jazykůcs
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis work deals with regional variations of french of Galo-Romance origin in France. First chapter is devoted to regional french in general. And in the following chapters we try to outline particular variations of french in the area of Oil Languages and Occitan and Franco-Provencal area - especially from the phonetic and grammatical point of view. In practical part we eleborate a dictionnary with lexical and phraseological regionalisms.en
dc.subject.translatedregional frenchen
dc.subject.translatedFranceen
dc.subject.translatedgallo-romance originen
dc.subject.translatedcommon frenchen
dc.subject.translatedphonetic regionalismen
dc.subject.translatedgrammatical regionalismen
dc.subject.translatedlexical regionalismen
dc.subject.translatedphraseological regionalism influenceen
dc.subject.translateddialecten
dc.subject.translatedoccitan frenchen
dc.subject.translatedfranco-provencal frenchen
dc.subject.translatedregionen
dc.subject.translateddictionaryen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Nikola Potuckova 2013, Les francais regionaux.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
Potuckova_vedouci.PDFPosudek vedoucího práce596,2 kBAdobe PDFView/Open
Potuckova_oponent.PDFPosudek oponenta práce571,33 kBAdobe PDFView/Open
Potuckova_obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce500,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8540

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.