Title: Holocaust - koncentrační tábor Drancy a Hélene Berr
Other Titles: The Holocaust - Drancy internment camp and Hélene Berr
Authors: Procházková, Barbora
Advisor: Černíková, Veronika
Referee: Fenclová, Marie
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8543
Keywords: antisemitismus;šoa;Židé;holocaust;Drancy;Hélene Berr
Keywords in different language: antisemitism;shoah;Jews;holocaust;Drancy;Hélene Berr
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá tématem Holocaust. Zaměřuje se na koncentrační tábor Drancy a Hélene Berr, mladou židovskou dívku, která byla do tohoto tábora deportována, před svým zadržením napsala deník, který je považován za důležité svědectví.
Abstract in different language: This bacheleor thesis deals with the theme Holocaust. The bacheleor thesis is focused on the concentration camp Drancy and Hélene Berr, a young Jewish girl who was deported to this camp, before her detention he had written a diary, which is considered as an important testimony.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska Prace_Prochazkova.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
Prochazkova_vedouci.PDFPosudek vedoucího práce530,11 kBAdobe PDFView/Open
Prochazkova_oponenet.PDFPosudek oponenta práce529,07 kBAdobe PDFView/Open
Prochazkova_posudek.PDFPrůběh obhajoby práce520,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8543

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.