Název: Holocaust - koncentrační tábor Drancy a Hélene Berr
Další názvy: The Holocaust - Drancy internment camp and Hélene Berr
Autoři: Procházková, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Černíková, Veronika
Oponent: Fenclová, Marie
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8543
Klíčová slova: antisemitismus;šoa;Židé;holocaust;Drancy;Hélene Berr
Klíčová slova v dalším jazyce: antisemitism;shoah;Jews;holocaust;Drancy;Hélene Berr
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá tématem Holocaust. Zaměřuje se na koncentrační tábor Drancy a Hélene Berr, mladou židovskou dívku, která byla do tohoto tábora deportována, před svým zadržením napsala deník, který je považován za důležité svědectví.
Abstrakt v dalším jazyce: This bacheleor thesis deals with the theme Holocaust. The bacheleor thesis is focused on the concentration camp Drancy and Hélene Berr, a young Jewish girl who was deported to this camp, before her detention he had written a diary, which is considered as an important testimony.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KRO) / Bachelor´s works (DRL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska Prace_Prochazkova.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prochazkova_vedouci.PDFPosudek vedoucího práce530,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prochazkova_oponenet.PDFPosudek oponenta práce529,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prochazkova_posudek.PDFPrůběh obhajoby práce520,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8543

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.