Název: Praktický průvodce francouzskými neziskovými organizacemi
Další názvy: Practical guide of non-profit organizations in France
Autoři: Mrázová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Koláříková, Dagmar
Oponent: Vondráková, Sylvie
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8544
Klíčová slova: nezisková organizace;dobrovolná činnost;stanovy;zisk;financování;účel;zodpovědnost;lidské zdroje;dobrovolník
Klíčová slova v dalším jazyce: non-profit organization;voluntary activity;statutes;profit;financing;purpose;responsibility;human ressources;volunteer
Abstrakt: Tato práce má za cíl analyzovat založení a chod francouzských neziskových organizací, vysvětlit zdroje, ať už lidské nebo finanční, a představit různé typy těchto organizací. Je doplněna několika přílohami, kde je uveden tematický glosář.
Abstrakt v dalším jazyce: Target of the thesis is to analyse the establishment and the functioning of the French non-profit organizations, explain the ressources, human or financial, and present the different types of these organizations. It is completed by several appendices and the thematic glossary.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Association loi 1901.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mrazova_vedouci.PDFPosudek vedoucího práce745,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mrazova_oponent.PDFPosudek oponenta práce565,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mrazova_posudek.PDFPrůběh obhajoby práce374,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8544

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.