Název: Ekonomická a sociální situace mladých lidí ve Francii
Další názvy: Economic and social situation of young people in France
Autoři: Kosmatová, Patricie
Vedoucí práce/školitel: Koláříková, Dagmar
Oponent: Vondráková, Sylvie
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8545
Klíčová slova: mládež;historie;zájmy;rodina;vzdělání;zaměstnání;bydlení;nezaměstnanost;chudoba;pouliční bandy
Klíčová slova v dalším jazyce: youths;history;interests;family;education;housing;unemployment;poverty;street crews
Abstrakt: Tato bakalářská práce má za cíl představit ekonomickou a sociální situaci mladých lidí ve Francii. Práce popisuje důležité historické události spojené s mládeží, současné problémy mládeže a jejich eventuální řešení, situaci na předměstí a fenomén pouličních band. Práce obsahuje tematický slovník.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor thesis is to present the economic and social situation of young people in France. The thesis describes important historical events related to youths, current major problems of youths and potential solutions for these problems, situation in suburban areas and the phenomenon of crews. The thesis includes the thematic dictionary.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Patricie_Kosmatova.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kosmatova_vedouci.PDFPosudek vedoucího práce774,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kosmatova_oponent.PDFPosudek oponenta práce620,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kosmatova_obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce586,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8545

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.