Název: Komparace trhu pojišťovacích služeb v ČR a Francii
Další názvy: The Comparison of the insurance market in the Czech Republic and France
Autoři: Šašková, Michala
Vedoucí práce/školitel: Vondráková, Sylvie
Oponent: Koláříková, Dagmar
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8547
Klíčová slova: investiční životní pojištění;kapitálové pojištění;úrazové pojištění;majetkové pojištění;trh pojišťovacích služeb
Klíčová slova v dalším jazyce: investment life insurance;capital insurance;accident insurance;property insurance;market insurance services
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je sestavení stručného přehledu vývoje trhu pojišťovacích služeb v České Republice a ve Francii. Práce je členěna na kategorie jednotlivých trhů a zaměřuji se především na detailní popis jednotlivých specifických kategorií.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of Bachelor thesis is to build a concise overview of the development of the market of insurance services in the Czech Republic and France. The work is divided into categories of individual markets and focuses on a detailed description of the specific categories.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP 2013 FINAL.pdfPlný text práce600,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Saskova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce521,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Saskova_oponent.pdfPosudek oponenta práce970,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba_Saskova.pdfPrůběh obhajoby práce396,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8547

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.