Title: Neologismy ve francouzském tisku
Other Titles: Neologisms in the French press
Authors: Formánková, Eliška
Advisor: Horová, Helena
Referee: Vondráková, Sylvie
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8548
Keywords: neologie;neologismy;nová jazyková jednotka;nové slovo;lexikalizace;morfologie;společnost
Keywords in different language: neology;neologisms;new lexical unit;new word;lexicalization;morphology;society
Abstract: Práce se zabývá obecně neologií a konkrétně neologizmy ve francouzském tisku. První část je teoretická a zabývá se vymezením pojmu neoogie a zařazením neologie do jazykového systému. Dále se zabývá lexikalizací. Lexikalizaci můžeme chápat jako začleňování nových jazykových jednotek do jazyka a je pojatá z hlediska morfologie, sémantiky, a také ze sociálního hlediska. K sociálnímu hlediska je zařazena i role státu a jazykové politiky. Druhá část je praktická a čtenář zde najde krátce okomentované příklady neologismů z vybraného francouzského tisku.
Abstract in different language: The theses is focused on the neology and on the neologisms in the french press. The first part is theoretical and is concerned on the description of the neology and on the classification of the neology into the language. Than it concerns the lexicalisation, which can be comprised as an integration a new lexical unit into the language. The lexicalisation is described from the point of view of morphology, semantics and society. We can find in this part also the role of the state and of the language policy. The second part is practical and contains briefly commented exemples of neologismes in the french press.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Neologizmy ve francouzskem tisku.pdfPlný text práce777,89 kBAdobe PDFView/Open
Formankova_vedouci.PDFPosudek vedoucího práce601,42 kBAdobe PDFView/Open
Formankova_oponent.PDFPosudek oponenta práce724,27 kBAdobe PDFView/Open
Formankova_posudek.PDFPrůběh obhajoby práce380,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8548

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.