Title: Francouzština v Kanadě
Other Titles: French language in Canada
Authors: Havrdová, Veronika
Advisor: Horová, Helena
Referee: Vondráková, Sylvie
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8549
Keywords: Kanada;Quebec;historie;quebecká francouzština;akkadská francouzština;louisianská francouzština
Keywords in different language: Canada;Quebec;history;quebec french;akkadian french;louisiana french
Abstract: Tato práce se zabývá, rozdílnými variantami francouzštiny v Kanadě. Zaměřená je zejména na francouzštinu v provincii Quebec, dále pak akkadskou a louisianskou francouzštinu. Uvedena je historie Kanady, vývoj francouzštiny a její popis z hlediska fonetiky, syntaxe, morfologie a lexikologie. Všechny tyto části jsou doplněny mnoha příklady. V závěru je tabulka, která srovnává francouzštinu z roku 1810 a její nynější podobu.
Abstract in different language: This work deals with different variants of French in Canada. It is focused mainly on the French in the province of Quebec, as well as Akkadian and Louisiana French. there are the information about the history of Canada, the development of French and its description with regard to phonology, syntax, morphology and lexicology. All these parts are supplemented by many examples. At the end, there is a table that compares the French in 1810 and its current shape.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bak. historie (Automaticky ulozeno).pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
Havrdova_vedouci.PDFPosudek vedoucího práce630,4 kBAdobe PDFView/Open
Havrdova_oponent.PDFPosudek oponenta práce577,96 kBAdobe PDFView/Open
Havrdova_obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce511,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8549

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.