Název: Francouzština v Kanadě
Další názvy: French language in Canada
Autoři: Havrdová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Horová, Helena
Oponent: Vondráková, Sylvie
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8549
Klíčová slova: Kanada;Quebec;historie;quebecká francouzština;akkadská francouzština;louisianská francouzština
Klíčová slova v dalším jazyce: Canada;Quebec;history;quebec french;akkadian french;louisiana french
Abstrakt: Tato práce se zabývá, rozdílnými variantami francouzštiny v Kanadě. Zaměřená je zejména na francouzštinu v provincii Quebec, dále pak akkadskou a louisianskou francouzštinu. Uvedena je historie Kanady, vývoj francouzštiny a její popis z hlediska fonetiky, syntaxe, morfologie a lexikologie. Všechny tyto části jsou doplněny mnoha příklady. V závěru je tabulka, která srovnává francouzštinu z roku 1810 a její nynější podobu.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with different variants of French in Canada. It is focused mainly on the French in the province of Quebec, as well as Akkadian and Louisiana French. there are the information about the history of Canada, the development of French and its description with regard to phonology, syntax, morphology and lexicology. All these parts are supplemented by many examples. At the end, there is a table that compares the French in 1810 and its current shape.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bak. historie (Automaticky ulozeno).pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Havrdova_vedouci.PDFPosudek vedoucího práce630,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Havrdova_oponent.PDFPosudek oponenta práce577,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Havrdova_obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce511,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8549

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.