Title: Site specific
Other Titles: Site specific: Memory-drawings
Authors: Vlček, Martin
Advisor: Merta, Vladimír
Referee: Žižka, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8586
Keywords: site specific;domov;paměť;příběhy;instalace;performance;rituál;kresba
Keywords in different language: site specific;home;memory;stories installation;pefromance;ritual;drawing
Abstract: Ve své bakalářské práce se zabývám fenomenem genia loci a site specific v rámci prostorů, které velmi dobře znám. Hlavním tématem celého díla je domov, osobní prostředí. Byt a auru domova, zateplení prostoru, kromě lidí zásadně určuje nábytek. Ten nezůstává specifický pouze svými rozměry, tvary a užitnou funkcí, ale často i příběhem. Jsou kusy, které se například v rodině dědí z generace na generaci. Jiné jsou pak výjimečné skrze osobní zážitky a interakce (stoly, postele) a v neposlední řadě neméně zajímavé jsou často i samotné okolnosti, za kterých byly pořizovány. Ve vyprázdněném bytě, jemuž předcházel náročný proces stěhování, jsem si v jednotlivých místnostech obhlédl obtisky po již odvezených, přestěhovaných a znovu zabydlených, darovaných, či zklikvidovaných kusech nábytku. Jednotlivé kresby si nakonec nevyžadovaly předpřípravu (složité rýsování, měření), obrysy vycházely z mé vlastní osobní paměti opřené o časový obtisk daného teritoria vytlačeného každým konkrétním kusem nábytku. Tato akce měla být rozloučením se s místem, které jsem měl opravdu hodně rád. Divák si může v rámci instalace vybrat jeden z videorámečků a k danému záznamu performance (oživování jednotlivých kusů nábytků kresbou jako rituál) si vyslechnout komentář, mikropříběh.
Abstract in different language: The main theme of my project is home, personal environment. The flat and home aura, warming the place, are basically determined in addition to the people by the furniture. It is specific not only due to its size, shape and usage function but also due to its story. There are pieces of furniture which are inherited from generation to generation. Others are exceptional thanks to personal experience and interaction (tables, beds) and they are also unique because they can bear interesting circumstances under which they were acquired. I draw the lines from my own memory based on time imprints of the given territory caused by the pressure of furniture on floor. Exhibition visitors can choose one of the video-frames, watching the performance record (animating of the individual pieces of furniture by drawing as a ritual) and listen to the commentary, the micro-story.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M VLCEK Baklarska prace 2013 SVETLEJSI.pdfPlný text práce773,89 kBAdobe PDFView/Open
Vlcek_v.pdfPosudek vedoucího práce280,95 kBAdobe PDFView/Open
Vlcek_o.pdfPosudek oponenta práce225,9 kBAdobe PDFView/Open
Vlcek.pdfPrůběh obhajoby práce80,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8586

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.