Název: Vlastnosti heterogenních svarových spojů ocelí COST F a 27NiCrMoV15-6 s mezivrstvou používaných pro rotory parních turbín v energetickém průmyslu
Další názvy: Properties of heterogenous welded joints composed of COST F and 27NICrMOV15-6 steels with interlayer used for steam turbines rotors in the field of electric power industry
Autoři: Boháč, Josef
Vedoucí práce/školitel: Jandová, Dagmar
Zedník, Václav
Oponent: Folková, Eva
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8618
Klíčová slova: žáropevná ocel;rotor parní turbíny;heterogenní svarový spoj;mechanické zkoušky;strukturní analýza;numerické simulace;tepelné zpracování
Klíčová slova v dalším jazyce: heat-resistant steel;steam turbine rotor;heterogeneous welded joint;mechanical tests;structural analysis;numerical simulations;heat treatement
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá analýzou vlastností heterogenního svarového spoje oceli COST F s nízkolegovanou ocelí 27NiCrMOV15-6, které se používají pro rotory parních turbín. Byla provedena měření mechanických vlastnosti a studium struktury základních a přídavných materiálů pomocí světelné i elektronové mikroskopie. Práce obsahuje výsledky numerických simulací procesu svařování a tepelného zpracování vytvořených v programu SYSWELD. Je zde uveden návrh indukčního tepelného zpracování vícevrstvých svarových spojů.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis engage in properties of the heterogenous welded joints composed of COST F steel and low-alloyed steel 27NiCrMOV15-6 used for steam turbine rotors construction. Mechanical tests with light and electrone microscope structural analysis were made for both main and filler materials. Thesis includes a numerical simulation resuslts of welding and heat treating performed by the SYSWELD software. An alternative electromagnetic induction heat treating method for multipass welds is included.
Práva: Plný text práce není zpřístupněn.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_J_Bohac.pdfPlný text práce875,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Hodnoceni_Bohac.tifPosudek vedoucího práce140,2 kBTIFFZobrazit/otevřít
OP_Bohac.tifPosudek oponenta práce187,02 kBTIFFZobrazit/otevřít
Prubeh_Bohac.tifPrůběh obhajoby práce41,11 kBTIFFZobrazit/otevřít
Bohac.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP213,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8618

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.