Název: Aplikace vybraných minerálních plniv v biorozložitelných kompozitních materiálech
Další názvy: Use of selected minerals fillers in biodegradable composites
Autoři: Martinec, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Duchek, Petr
Dlouhý, Jaromír
Oponent: Křenek, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8619
Klíčová slova: nanokompozit;biorozložitelný kompozitní materiál;škrob;minerály;montmorillonit;bentonit;kaolinit
Klíčová slova v dalším jazyce: nanocomposite;biodegradable composites material;starch;minerals;montmorillonite;bentonite;kaolinite
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá přípravou a hodnocením kompozitních materiálů použitelných v oblasti obalové techniky. Hlavním cílem je z řady vybraných minerálních plniv vybrat nejvhodnější alternativy. Práce je také zaměřena na porovnání vlastností a vhodnosti použití plniv plastických a neplastických.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is focused on production and evaluation of composites materials, which are usable as packaging materials. The choice of more suitable alternatives of mineral filers is a main purpose of this diploma thesis. This project is also focused on comparison of features and suitability to use plastic and nonplastic mineral fillers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KMM) / Theses (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomka.pdfPlný text práce4,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_Martinec.tifPosudek vedoucího práce123,47 kBTIFFZobrazit/otevřít
OP_Martinec.tifPosudek oponenta práce164,49 kBTIFFZobrazit/otevřít
Prubeh_Martinec.tifPrůběh obhajoby práce68,41 kBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8619

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.