Title: Aplikace vybraných minerálních plniv v biorozložitelných kompozitních materiálech
Other Titles: Use of selected minerals fillers in biodegradable composites
Authors: Martinec, Lukáš
Advisor: Duchek, Petr
Dlouhý, Jaromír
Referee: Křenek, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8619
Keywords: nanokompozit;biorozložitelný kompozitní materiál;škrob;minerály;montmorillonit;bentonit;kaolinit
Keywords in different language: nanocomposite;biodegradable composites material;starch;minerals;montmorillonite;bentonite;kaolinite
Abstract: Diplomová práce se zabývá přípravou a hodnocením kompozitních materiálů použitelných v oblasti obalové techniky. Hlavním cílem je z řady vybraných minerálních plniv vybrat nejvhodnější alternativy. Práce je také zaměřena na porovnání vlastností a vhodnosti použití plniv plastických a neplastických.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on production and evaluation of composites materials, which are usable as packaging materials. The choice of more suitable alternatives of mineral filers is a main purpose of this diploma thesis. This project is also focused on comparison of features and suitability to use plastic and nonplastic mineral fillers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomka.pdfPlný text práce4,64 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Martinec.tifPosudek vedoucího práce123,47 kBTIFFView/Open
OP_Martinec.tifPosudek oponenta práce164,49 kBTIFFView/Open
Prubeh_Martinec.tifPrůběh obhajoby práce68,41 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8619

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.