Název: Vývoj mikrostruktury vícefázové oceli s TRIP efektem
Další názvy: Development of multi-phase microstructure of steel with TRIP effect
Autoři: Průcha, Vojtěch
Vedoucí práce/školitel: Kučerová, Ludmila
Jirková, Hana
Oponent: Houdková, Šárka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8620
Klíčová slova: TMZ;TRIP oceli;prodleva v bainitické oblasti
Klíčová slova v dalším jazyce: Thermo-mechanical treatment;TRIP;bainitic hold
Abstrakt: Práce se zabývá rozborem mikrostruktur získaných netradičními režimy TMZ oceli s TRIP efektem. Cílem této práce je navrhnout a otestovat novou strategii zpracování, kde je časově náročná prodleva v bainitické oblasti nahrazena kontinuálním ochlazováním. Výsledné mikrostruktury byly analyzovány pomocí světelné, skenovací konfokální a skenovací elektronové mikroskopie. Množství zbytkového austenitu byla stanovena pomocí RTG difrakční fázové analýzy. Mechanické vlastnosti byly stanoveny tahovou zkouškou a měřením tvrdosti. Novou strategií termomechanického zpracování se dosáhlo v konečném výsledku meze pevnosti v tahu nad 1000MPa s tažností nad 20%.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the analysis of microstructures obtained by non-traditional modes TMZ steel with TRIP effect. The aim of this work is to design and test a new processing strategy in which the time consuming bainitic hold is replaced by continuous cooling. The resulting microstructures were analysed with the help of light, scanning confocal microscopy and scanning electron microscopy. The amount of retained austenite was established by X-ray diffraction phase analysis. Mechanical properties were determined by tensile testing and hardness measurement. The new strategy of thermo-mechanical treatment resulted in ultimate strengths above 1000MPa with ductility above 20%.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP final.pdfPlný text práce6,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_Prucha.tifPosudek vedoucího práce50,52 kBTIFFZobrazit/otevřít
OP_Prucha.tifPosudek oponenta práce139,71 kBTIFFZobrazit/otevřít
Prubeh_Prucha.tifPrůběh obhajoby práce39,44 kBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8620

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.