Název: Tixoforming ocelí vyrobených práškovou metalurgií
Další názvy: Tixoforming of steels produced by powder metallurgy
Autoři: Mišterová, Hedvika
Vedoucí práce/školitel: Jirková, Hana
Aišman, David
Oponent: Malina, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8621
Klíčová slova: Tixoforming;prášková metalurgie;CPM 15V;CPM S30V;K190
Klíčová slova v dalším jazyce: Thixoforming;Powder Metallurgy;CPM 15V;CPM S30V;K190
Abstrakt: Diplomová práce se skládá ze dvou částí. První teoretická část se zabývá popisem nové nekonvenční technologie - tixoforming. Ve druhé části je tato technologie aplikována na konkrétní experiment. Hlavním cílem je výběr nových materiálů pro tixoforming a následná optimalizace technologických parametrů procesu pro zvolené materiály. Výsledné produkty jsou podrobeny podrobným analýzám.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis is consisted of two parts. The first theoretical part describes a new unconventional technology - thixoforming. The technology is applied on the concrete experiment in the second part. The choice of new materials and following optimization of technological parameters for the chosen materials are the main goals of this thesis. The detailed analyses were performed on the resultant products.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KMM) / Theses (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Misterova_Tixoforming_oceli_vyrobenych_praskovou_metalurgii.pdfPlný text práce10,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_Misterova.tifPosudek vedoucího práce148,7 kBTIFFZobrazit/otevřít
OP_Misterova.tifPosudek oponenta práce110,76 kBTIFFZobrazit/otevřít
Prubeh_Misterova.tifPrůběh obhajoby práce60,72 kBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8621

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.