Název: Měření mechanických vlastností konstrukčních materiálů pomocí miniaturních zkušebních vzorků
Další názvy: Determination of Mechanical Properties of Structural Materials by using Miniature Specimen Test Techniques
Autoři: Procházka, Radek
Vedoucí práce/školitel: Mentl, Václav
Džugan, Jan
Oponent: Nový, Zbyšek
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8622
Klíčová slova: small punch test;lomová houževnatost;hodnocení zbytkové životnosti;lomová energie;mikrotahová zkouška;tahová zkouška;napětí;deformace
Klíčová slova v dalším jazyce: small punch test;fracture toughness;remaining life assessment;fracture energy;microtensile test;tensile est;stress;strain
Abstrakt: Práce se zabývá zkušebními technikami, umožňující získat charakteristické mechanické vlastnosti konstrukčních materiálů za pomoci malého objemu zkušebního materiálu. Miniaturizované zkušební techniky byly vyvinuty před 30 lety prvotně pro jaderný průmysl. Jejich aplikace je vhodná pro hodnocení zbytkové životnosti, při zjišťování provozních poruch, svařenců, povlaků atd. Avšak dnes je jejich aplikace mnohem širší a nevztahuje se pouze na oblast jaderného průmyslu. Lze ji tedy uplatnit i pro běžné konstrukční materiály.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with miniature specimen test techniques enable (which make it possible) to determine mechanical properties of structural materials by using of small volume of the material. The miniature specimen test techniques were developed primarily for the nuclear industry about 30 years ago. Their application in the field of remaining life assessment, failure analysis, properties of weldments, coatings etc. is very promising. The area of their use is not only for these purposes in the nuclear field but today also for common structural materials.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP ProchazkaR.pdfPlný text práce3,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_Prochazka.tifPosudek vedoucího práce52,3 kBTIFFZobrazit/otevřít
OP_Prochazka.tifPosudek oponenta práce67,44 kBTIFFZobrazit/otevřít
Prubeh_Prochazka.tifPrůběh obhajoby práce37,53 kBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8622

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.