Název: Měření mechanických vlastností konstrukčních materiálů s využitím optických metod měření deformace
Další názvy: Measurement of Mechanical Properties of Structural Materials Using Optical Strain Measurement Methods.
Autoři: Soukup, Karel
Vedoucí práce/školitel: Mentl, Václav
Džugan, Jan
Oponent: Nový, Zbyšek
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8623
Klíčová slova: univerzální trhací stroj;deformace;prodloužení;tahový diagram;zkušební tyč;extenzometr;optické průtahoměry;mechanické průtahoměry;tenzometrický snímač;kapacitní snímač;laserový snímač;video-extenzometr;digitální obrazová korelace
Klíčová slova v dalším jazyce: universal tensile testing machine;deformation;extension;tension diagram;test bar;extensometer;optical extensometer;mechanical extensometers;tensometric extensometer;capacitive extensometer;laser extensometer;video-extensometer;digital image correlation
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problémem měření podélných deformací zkušební tyče u zkoušky tahem. Záznamy deformací byly provedeny pomocí optických a mechanických metod. Ze záznamů měření jednotlivých zkoušek bylo provedeno výsledné zhodnocení. Jednotlivé metody záznamu deformací byly porovnány.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis addresses the problem of measuring the longitudinal deformation of the test bars for tensile testing. Logs deformations were performed using optical and mechanical methods. From the measuring results of the tests were performed resulting evaluation. Individual recording methods deformations were compared.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bc. Karel SOUKUP - Mereni mechanickych vlastnosti konstrukcnich materialu s vyuzitim optickych metod mereni deformace.pdfPlný text práce15,83 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_Soukup.tifPosudek vedoucího práce51,23 kBTIFFZobrazit/otevřít
OP_Soukup.tifPosudek oponenta práce129,79 kBTIFFZobrazit/otevřít
Prubeh_Soukup.tifPrůběh obhajoby práce44,16 kBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8623

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.