Název: Progresivní tenké vrstvy v aplikaci na řezné nástroje
Další názvy: PROGRESSIVE THIN LAYER IN THE APPLICATION OF CUTTING TOOLS
Autoři: Železný, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Kříž, Antonín
Beneš, Petr
Oponent: Vnouček, Milan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8625
Klíčová slova: PVD;CVD;TripleCoatings3?;nACo;nACo3;AlTiN ? G
Klíčová slova v dalším jazyce: PVD;CVD;TripleCoatings3?;nACo;nACo3;AlTiN ? G
Abstrakt: Současná doba se vyznačuje v oblasti tenkých vrstev tím, že jsou již samozřejmou součástí průmyslových aplikací a to především u řezných nástrojů. Na druhou stranu je tato doba poznamenána jejich nepřehledností a to jak z hlediska výrobců, aplikací, tak i užitných vlastností. Cílem této Diplomové práce je dokumentace druhů vrstev a jejich současného používání pro obrábění austenitických ocelí monolitním vrtákem ze slinutých karbidů.
Abstrakt v dalším jazyce: This article describes the innovative approach during the machining hard- machinable austenitic steel using the new type of layers so-called TripleCoatings?. The article briefly discusses about the characteristics internal structure and the specificity this relatively new type of PVD layer, which represents its unique properties represents one of the options in an increasing the life of cutting tools for difficult to machine materials.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KMM) / Theses (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Vrstvy_Odevzdani.pdfPlný text práce4,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_Zelezny.tifPosudek vedoucího práce113,59 kBTIFFZobrazit/otevřít
OP_Zelezny.tifPosudek oponenta práce92,67 kBTIFFZobrazit/otevřít
Prubeh_Zelezny.tifPrůběh obhajoby práce44,22 kBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8625

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.