Title: Progresivní tenké vrstvy v aplikaci na řezné nástroje
Other Titles: PROGRESSIVE THIN LAYER IN THE APPLICATION OF CUTTING TOOLS
Authors: Železný, Jakub
Advisor: Kříž, Antonín
Beneš, Petr
Referee: Vnouček, Milan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8625
Keywords: PVD;CVD;TripleCoatings3?;nACo;nACo3;AlTiN ? G
Keywords in different language: PVD;CVD;TripleCoatings3?;nACo;nACo3;AlTiN ? G
Abstract: Současná doba se vyznačuje v oblasti tenkých vrstev tím, že jsou již samozřejmou součástí průmyslových aplikací a to především u řezných nástrojů. Na druhou stranu je tato doba poznamenána jejich nepřehledností a to jak z hlediska výrobců, aplikací, tak i užitných vlastností. Cílem této Diplomové práce je dokumentace druhů vrstev a jejich současného používání pro obrábění austenitických ocelí monolitním vrtákem ze slinutých karbidů.
Abstract in different language: This article describes the innovative approach during the machining hard- machinable austenitic steel using the new type of layers so-called TripleCoatings?. The article briefly discusses about the characteristics internal structure and the specificity this relatively new type of PVD layer, which represents its unique properties represents one of the options in an increasing the life of cutting tools for difficult to machine materials.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vrstvy_Odevzdani.pdfPlný text práce4,24 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Zelezny.tifPosudek vedoucího práce113,59 kBTIFFView/Open
OP_Zelezny.tifPosudek oponenta práce92,67 kBTIFFView/Open
Prubeh_Zelezny.tifPrůběh obhajoby práce44,22 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8625

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.