Název: Proces lepení plastových dílů v automobilovém průmyslu
Další názvy: Bonding Process of Plastic Parts in The Automotive Industry
Autoři: Cakl, Zbyšek
Vedoucí práce/školitel: Kříž, Antonín
Beneš, Petr
Oponent: Duchek, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8626
Klíčová slova: lepidlo;lepený spoj;adheze;povrchová energie;smáčivost;polybutylentereftalát
Klíčová slova v dalším jazyce: adhesive;bonded joint;adhesion;surface energy;wettability;polybutylene terephthalate
Abstrakt: Tato práce se zabývá lepením plastových a kovových komponent a byla realizována pro firmu Robert Bosch, spol. s. r. o. Obě komponenty jsou součástí automobilového plynového pedálu, kde plastový kryt vyrobený z polybutylentereftalátu (PBT) je spojován s pozinkovaným plechem. V současnosti je využíván proces nýtování a cílem této práce je zjistit, zda by bylo možné navrhnout alternativní způsob spojení lepením. V teoretické části práce jsou podrobně popsány všechny fáze lepícího procesu. V praktické části jsou pak z každé této fáze vybrány ty nejdůležitější parametry ovlivňující kvalitu spoje a je vyhodnocována jejich optimální hodnota. V této práci je testováno epoxidové lepidlo Eccobond A 329-1 a silikonové lepidlo Semicosil 986/1K.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with the bonding of plastic and metal components for the company Robert Bosch, s. r. o. Both components are a part of an accelerator. The polymer cover moulded from polybutylene terephthalate (PBT) is to be bonded to metal sheet made of galvanized steel. At present time the connection is realized by riveting and the aim of this work is to determinate whether it would be possible to replace the current technology with gluing. All phases of the adhesive process are described in the theoretical part of this work. The most important parameters of the each phase, which affect the quality of the bonded joint, are selected and their optimal values are evaluated in the practical part. In the work are tested epoxy adhesive Eccobond A 329-1 and silicone adhesive Semicosil 986/1K.
Práva: Plný text práce není zpřístupněn.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Cakl.pdfPlný text práce282,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Hodnoceni_Cakl.tifPosudek vedoucího práce88,04 kBTIFFZobrazit/otevřít
OP_Cakl.tifPosudek oponenta práce129,06 kBTIFFZobrazit/otevřít
Prubeh_Cakl.tifPrůběh obhajoby práce44,58 kBTIFFZobrazit/otevřít
Cakl.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP202,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8626

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.