Název: Ověření možnosti nekonvenční výroby otěruvzdorné Mn oceli
Další názvy: Verification of the posibility of unconventional fabrication of wear resistant Mn steel
Autoři: Vorel, Ivan
Vedoucí práce/školitel: Hála, Miroslav
Urbánek, Petr
Oponent: Ludvík, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8627
Klíčová slova: austenit;karbidy;tepelné zpracování;molybden;titan;odlévání;křehnutí
Klíčová slova v dalším jazyce: austenite;carbides;heat treatment;molybdenum;titanium;casting;embrittlement
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na prověření možnosti získání manganové austenitické oceli požadované struktury a vlastností, a to v litém stavu. Tento postup není dosud zřejmě na území ČR používán, přičemž k dosažení požadované struktury se používá tepelné zpracování. Tato metoda je sice spolehlivá, avšak přináší navýšení výrobních nákladů.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma work deals with the rewiev of posibility obtaining the manganese austenitic steel with regular structure and properties only with the casting method. This procedur is probably not used in Czech Republic. To attainment of regular structure the heat treatment is used. This is reliable, however it brings increase of costs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP2013_IVAN VOREL_S11N0099P.pdfPlný text práce16,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_Vorel.tifPosudek vedoucího práce50,16 kBTIFFZobrazit/otevřít
OP_Vorel.tifPosudek oponenta práce129,67 kBTIFFZobrazit/otevřít
Prubeh_Vorel.tifPrůběh obhajoby práce37,63 kBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8627

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.