Název: Faktory ovlivňující kvalitu kovářských ingotů určených pro pracovní válce z pohledu odlévání
Další názvy: Factors affecting the quality of forging ingots for work rolls in terms of casting
Autoři: Kožák, Petr
Vedoucí práce/školitel: Hála, Miroslav
Vlk, Vlastimil
Oponent: Lüftnerová, Věra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8628
Klíčová slova: ingot;vměstky;segregace;porozita;chemická a metalografická čistota;výroba kovárenských ingotů;eliminace vad;MAGMASOFT;numerická simulace
Klíčová slova v dalším jazyce: ingot;inclusions;segregation;porosity;chemical and metallographic purity;manufacture forging ingots;elimination of defects;MAGMASOFT;numerical simulation
Abstrakt: Tato diplomová práce je věnována problematice zabývající se kvalitou odlitých kovárenských ingotů z nástrojových ocelí pro společnost STEINHOFF GmbH & Cie. OHG. Celá práce je koncipována do dvou částí. Teoretická část slouží k seznámení se základními faktory zabezpečující chemickou a metalografickou čistotu a jejich vlivů na finální kvalitu kovárenských ingotů. Praktická část je pak zaměřena na samotný výrobní proces kovárenských ingotů, vymezení problematických oblastí a návrhů na jejich eliminaci z pohledu odlévání.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is devoted to the issue of dealing with quality cast forging ingots of tool steels for the company Steinhoff GmbH & Cie. OHG. The thesis is divided into two parts. The theoretical section to get familiar with the basic factors ensuring chemical and metallographic purity and their impact on the final quality forging ingots. The practical part is focused on the manufacturing process itself forging ingots, defining problem areas and suggestions for their elimination from the perspective of casting.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP2013_PETR KOZAK_S11N0058P.pdfPlný text práce21,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_Kozak.tifPosudek vedoucího práce50,09 kBTIFFZobrazit/otevřít
OP_Kozak.tifPosudek oponenta práce127,97 kBTIFFZobrazit/otevřít
Prubeh_Kozak.tifPrůběh obhajoby práce40,87 kBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8628

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.