Title: Planetární naučná stezka u Borotína
Other Titles: Planetary educational trail around Borotin
Authors: Nováková, Kateřina
Advisor: Vágnerová, Petra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8638
Keywords: naučná stezka;sluneční soustava;vesmír;mezipředmětové vztahy;výukový materiál
Keywords in different language: nature trail;solar system;space;cross-curricular relations;educational material
Abstract: Diplomová práce navrhuje možný způsob realizace planetární stezky v přírodě, následnou práci s poznatky získanými na stezce a využití okolního prostoru k mezipředmětovým vztahům. Součástí diplomové práce jsou i návrhy aktivit pro vyučování ve škole, jako například tvorba vlastního modelu sluneční soustavy. Realizace planetární stezky v určité oblasti je pro místní školu velkou výhodou. Poznatky o sluneční soustavě jsou neměnné. Změny a procesy ve vesmíru trvají velmi dlouho a tak stezka zůstane aktuální po mnoho let. Planetární stezka je dobrým pomocníkem pro vyučování a poznatky získané při její návštěvě jsou využitelné téměř ve všech předmětech.
Abstract in different language: The thesis suggests possible form of realization of planetary trail in the country, follow-up activities with knowledge obtained on the trail and using of surrounding area in cross-curriculum relation. A component of the thesis is a suggestion of school educational activities, for example creation of one?s own solar system model. Realization of planetary trail in a specific region is a great advantage for local school. The knowledge about solar system is invariable. Changes and processes in space take long time and the trail remains the same for many years.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Novakova, DP, 2013.pdfPlný text práce3,73 MBAdobe PDFView/Open
NOVAKOVA_V.pdfPosudek vedoucího práce560,16 kBAdobe PDFView/Open
NOVAKOVA_O.pdfPosudek oponenta práce364,26 kBAdobe PDFView/Open
novakova p.pdfPrůběh obhajoby práce155,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8638

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.