Title: Návrh naučné stezky Městem Touškovem
Other Titles: Concept of educational trail in Město Touškov
Authors: Šteklová, Lenka
Advisor: Vágnerová, Petra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8642
Keywords: naučná stezka;naučná tabule;pracovní sešit;Město Touškov;ekosystém;fauna;flóra
Keywords in different language: nature trail;educational board;workbook;Město Touškov;ecosystem;fauna;flora
Abstract: Předmětem práce je návrh naučné stezky Městem Touškovem. Trasa stezky byla zvolena tak, aby obsáhla všechny ekosystémy lokality tj. park, město, rybník, les, pole a řeka. Na okružní trase dlouhé 4 km bylo navrženo 9 zastávek a k k nim bylo vytvořeno 11 naučných tabulí. Součástí práce je také pracovní sešit, který celou stezku doplňuje.
Abstract in different language: This thesis presents a project of nature trail of MěstoTouškov. The trail was chosen with the view of content all ecosystems locations. Each stop can introduce you the ecosystems, such as the park, the city, pond, forest, fields and river. Attachments to the thesis are proposals of educational boards. I created a workbook that students can fill throughout the trail.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Lenka Steklova_2013.pdfPlný text práce12,49 MBAdobe PDFView/Open
steklova v.pdfPosudek vedoucího práce646,56 kBAdobe PDFView/Open
steklova o.pdfPosudek oponenta práce860,21 kBAdobe PDFView/Open
steklova.pdfPrůběh obhajoby práce139,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8642

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.