Název: Načítání informací o třídách z bytecode
Další názvy: Loading Java class information from bytecode
Autoři: Vopalecký, Josef
Vedoucí práce/školitel: Brada, Přemysl
Oponent: Herout, Pavel
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8649
Klíčová slova: bajtkód;JavaTypes
Klíčová slova v dalším jazyce: bytecode;JavaTypes
Abstrakt: Cílem této práce je vytvořit loader, který bude načítat data z bajtkódu do datového modelu JavaTypes. První část práce představuje bajtkód, tyto znalosti jsou důležité pro načítání loaderem. Druhá část práce obsahuje projekt Java Class Compatibility Checker, který je vyváhen na Fakultě aplikovaných věd. Tento projekt obsahuje již zmíněný datový model JavaTypes, který obsahuje jeden JClassLoader. Poslední část práce popisuje nový loader, který načítá data. Získaní data jsou uložena do struktury JavaTypes.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim this thesis is to develop loader that will retrieve data from a bytecode into a data model JavaTypes. The first part of this thesis introduces data types and the structure of the bytecode. Knowledge of the structure is needed for loader operation. The second part of this thesis introduces the project Java Class Compatibility Checker developed by Faculty of Applied Sciences. This project includes JavaTypes, the project is already a JClassLoader implemented. The last part of this thesis describes a new loader, which loads the data. The retrieved data is stored in the structure JavaTypes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_TISK.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09B0496Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce78,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09B0496Pposudek.pdfPosudek oponenta práce336,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09B0496Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce59,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8649

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.