Název: Rozšíření programu pro grafický návrh podoby rekonstruovaných domů
Další názvy: Application extension for graphical design of reconstructed buildings
Autoři: Lorenz, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Hájková, Jana
Oponent: Vaněček, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8656
Klíčová slova: rekonstrukce;panelový dům;vzhled;WPF;3D projektce
Klíčová slova v dalším jazyce: reconstruction;prefabricated building;design;WPF;3D projection
Abstrakt: V dnešním globalizovaném světě se čím dál více ukazuje, jak veškerá lidská činnost má široký dopad na naše okolí. Začíná se více hledět na to, abychom zbytečně neplýtvali omezenými zdroji energie. Dalším neméně důležitým aspektem je pak neustále zvyšování cen energií, a tak se šetří nejen z ekologického ale i ekonomického hlediska. Z komunistické éry nám v České Republice, a nejen zde, zůstalo mnoho ohyzdných panelových domů, kde díky jejich konstrukci dochází k velkým únikům tepla, a tak všem nájemníkům s každoročním zvedáním cen energií narůstají i režijní náklady. Tyto úniky lze zastavit pomocí tzv. revitalizace panelových domů. Jde o komplexní soubor stavebních úprav, které sníží náklady za vytápění, zvýší protihlukové vlastnosti domu, prodlouží jeho celkovou životnost a v neposlední řadě zkrášlí samotný dům. Domluvit se se zákazníkem na přesné podobně grafického vzhledu bývá nelehký úkol a na trhu v současné době neexistuje jednoduchý nástroj, který by byl dostupný běžnému uživateli a kde by snadno mohl prezentovat svoji představu. Tato bakalářská práce navazuje na práci Bc. Pavla Krafta, který vytvořil původní aplikaci. Mým cílem bude vylepšit aplikaci a hlavními body jsou, zaměřit se na 3D projekci, lepší ovládání ve smyslu uživatelského ovládání aplikace a rozšiřitelnost, tak abych v tomto tématu mohl pokračovat v diplomové práci nebo někdo jiný.
Abstrakt v dalším jazyce: In today's globalization world we can see, more than anytime, that the all human activities have a negative impact on our environment. We have started to take care about our limited source of energy. We can watch, in the long term, increasing of energy prices. It necessarily leads to be thrifty not only from ecologic but also economic term. The communism era has left us many ugly prefabricated buildings, because of construction of these buildings there are lots heat losses and the lodgers must pay increasingly higher bills for every year. The revitalization of prefabricated buildings tries to stop these heat losses. It is a complex set of construct modifications that reduce heating costs, increase the noise characteristics, extends overall life and make the house much nicer. It's not easy to find agreement with the customer about new graphic design. At this time there is no exist a simple tool that would be available to ordinary people and which could easily present their idea about graphic design of their house. This bachelor thesis is a continuation of the work of Bc. Pavel Kraft, who develop the original of application. In this work I have to try improving it and the main goals are focus to 3D projection, better control in terms of user control and especially extensibility. I would like to continue with this program in my next studies.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarka.pdfPlný text práce3,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0061Khodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce191,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0061Kposudek.pdfPosudek oponenta práce603,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0061Kobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce200,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8656

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.