Název: Analyzátor rozhranní JTAG
Další názvy: JTAG Analyser
Autoři: Výškrabka, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Dudáček, Karel
Oponent: Vavřička, Vlastimil
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8666
Klíčová slova: testování;průmyslový standard;JTag;JTag analyzátor;boundary-scan architektura;ModelSim;FPGA
Klíčová slova v dalším jazyce: debug;industry standard;JTag;JTag analyser;boundary-scan architecture;ModelSim;FPGA
Abstrakt: Tato práce poskytuje informace o rozhraní JTAG, jeho vlastnostech a s ním spojené Boundary-Scan architektuře. Popisuje, proč bylo toto rozhraní vytvořeno, jaká vznikla norma a kdo se na jejím vzniku podílel. Jedna z částí se zabývá použitím tohoto rozhraní - kde se využívá a jaké registry a instrukce vyžaduje. Jedním z cílů této práce je návrh a implementace vlastního JTAG analyzátoru. Návrh je simulován v simulátoru ModelSim a následně implementován v programovatelném hradlovém poli (FPGA).
Abstrakt v dalším jazyce: This work provides information about JTAG interface, its properties and Boundary-Scan architecture. It describes why the interface was created and who participated in it. One of the parts deals with usage of this interface - where it is used and which registers and instructions are required. This work also shows how it is possible to design and implement own JTAG analyser. Design is simulated by ModelSim simulator and then implemented in field programmable gate array (FPGA).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarka.pdfPlný text práce616,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0390Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce97,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0390Pposudek.pdfPosudek oponenta práce92,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0390Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce66,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8666

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.