Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNykl, Michal
dc.contributor.authorNaggy, Marek
dc.contributor.refereeDostal, Martin
dc.date.accepted2013-08-29
dc.date.accessioned2014-02-06T12:43:45Z
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:43:45Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-10
dc.identifier53065
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8670
dc.description.abstractPráce se pomocí analýzy rozsáhlé online sociální sítě přátelství zaměřuje na přiblížení možností, které analýza sociálních sítí nabízí. Naleznete zde návrh webového robota, který prošel více než milion webových stránek nacházejících se na online sociální síti Lidé.cz. Jsou zde uvedeny statistiky zabývající se sociodemografií tohoto serveru a je zde uvedeno, jaké informace pomocí analýzy obsahu sociálních sítí lze získat. Získaná síť je poté verifikována oproti teoretickým modelům. Též jsou zde pomocí několika základních metod Centrality measures (Degree, Closeness a Betweenness centrality) určeny nejvýznamnější uživatelé nacházející se v této síti. Práce se též zabývá ověřením hypotézy malého světa.cs
dc.format57 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectanalýza sociálních sítícs
dc.subjectmíra centralitycs
dc.subjectwebový robotcs
dc.subjectteorie malého světacs
dc.subjectbezškálové sítěcs
dc.subjectLidé.czcs
dc.titleAnalýza sociální sítě přátelcs
dc.title.alternativeAnalysis of the social network of friendsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra informatiky a výpočetní technikycs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis thesis introduces the opportunities that social network analysis offers by analyzing online large-scale social network of friendship. Thus, you will find here a design of the web crawler, which has successfully crawled more than a million web pages located on the online social network called Lidé.cz. In the thesis you will also find statistics which show socio-demographics of this server. It is also stated what kind of information you can obtain through the analysis of online social network content. The above mentioned social network is then verified against the theoretical models. Furthermore, there are rankings which contain the most important users of this network. These rankings were created by using basic Centrality measures methods (such as Degree, Closeness and Betweenness centrality). In addition the small-world theory is verified.en
dc.subject.translatedsocial network analysisen
dc.subject.translatedcentrality measureen
dc.subject.translatedweb crawleren
dc.subject.translatedsmall-world theoryen
dc.subject.translatedscale free networksen
dc.subject.translatedLidé.czen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Marek-Naggy.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
A10B0638Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce80,75 kBAdobe PDFView/Open
A10B0638Pposudek.pdfPosudek oponenta práce284,11 kBAdobe PDFView/Open
A10B0638Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce235,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8670

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.