Název: Softwarová podpora Duck-testů
Další názvy: Software support of Duck-tests
Autoři: Štollová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Herout, Pavel
Oponent: Cais, Štěpán
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8671
Klíčová slova: testování;výuka programování;duck typování;anotace
Klíčová slova v dalším jazyce: testing;teaching of programming;duck typing;anotation
Abstrakt: V současné době lze testovat funkčnost programu pomocí JUnit testů a kvalitu zdrojového kódu pomocí nástroje PMD. Tato bakalářská práce zkoumá možnosti testování implementace pomocí duck-testů. Duck-testy netestují funčnost programu, ale to, zda je naimplementován správně. Pomocí těchto testů lze zjistit, zda student skutečně použil jazykové konstrukce, které měl určené v zadání. Mým úkolem je vytvořit dva programy - jeden pro automatické generování duck-testů podle učitelova vzorového příkladu a druhý na jejich automatické spouštění a vyhodnocení.
Abstrakt v dalším jazyce: Currently it is possible to test the functionality of program using JUnit tests and the quality of source code using PMD. This thesis examines the possibility of testing the implementation by duck-tests. Duck-tests do not test the functionality of the program but the way of implementation. While using these tests you can determine if the student actually used the language structures which was specified in the assignment. My task is to create two programs - the first to automatically generate duck-tests according to the teacher's pattern and the other to automatically launch and evaluate the tests.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Stollova_BP_2013.pdfPlný text práce520,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0695Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce347,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0695Pposudek.pdfPosudek oponenta práce118,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0695Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce64,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8671

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.