Název: Benchmark RDF úložišť
Další názvy: RDF store benchmark
Autoři: Kryl, Martin
Vedoucí práce/školitel: Včelák, Petr
Oponent: Brůha, Petr
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8679
Klíčová slova: RDF úložiště;SPARQL dotaz;benchmark;Berlin SPARQL benchmark
Klíčová slova v dalším jazyce: RDF store;SPARQL query;benchmark;Berlin SPARQL benchmark
Abstrakt: Cílem práce je porovnat výkon současných RDF úložišť s ohledem na rychlost při plnění daty a na rychlost provedení SPARQL dotazů. K tomu je potřeba zmapovat současné způsoby testování úložišť a provést test podle jedné z existujících metod. Poté je prováděno testování nad medicínskými daty v RDF formátu, ke kterým jsem navrhl SPARQL dotazy. Nakonec je porovnán výkon úložišť, aby se určilo, které z nich má nejlepší předpoklady pro užívání k práci s medicínskými daty.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of this work is to measure the performance of current RDF store systems with respect to import speed and SPARQL query resolve speed. To do that, I choose an existing test suite and run a generic test against the stores. Afterwards, the testing dataset is changed to medical data. I use selfmade queries against the stores in that step. Finally, the store performances are compared to see which store is the best candidate to store the medical data in.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kryl - bakalarska prace.pdfPlný text práce356,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0333Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce83,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0333Pposudek.pdfPosudek oponenta práce105,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0333Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce61,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8679

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.