Název: Implementace bezpečnostní vrstvy DCIx
Další názvy: Implementation of security layer DCIx
Autoři: Račák, Ladislav
Vedoucí práce/školitel: Klečková, Jana
Oponent: Včelák, Petr
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8685
Klíčová slova: bezpečnost;Apache Shiro;autorizace;autentifikace;DCIx
Klíčová slova v dalším jazyce: security;Apache Shiro;authorization;authentication;DCIx
Abstrakt: Cílem této práce je reimplementovat bezpečnostní vrstvu v aplikace DCIx od společnosti Aimtec, a.s. Nejprve je představena aplikace DCIx a původní řešení bezpečnosti. Dále je popsána knihovna Apache Shiro, její struktura a hlavní části. Vysvětlení principu fungování a konfigurace této knihovny. Popis některých základních pojmů z oblasti bezpečnosti týkající se zejména autentifikace a autorizace. Dále jsou porovnávána ostatní dostupná řešení pro reimplementaci bezpečnostní vrstvy. Nakonec je pospáno, jak byla autentifikace a autorizace vyřešena pomocí knihovny Apache Shiro v aplikace DCIx.
Abstrakt v dalším jazyce: The objective of this study is to reimplement a security layer in DCIx application created by Aimtec, a. s. First is introduced the DCIx application and the original security solutions. Then it is described how Apache Shiro library works, how are configured its main features and domains. Then follows the description of some basic concepts especially authentication and authorization. Furthermore the Apache Shiro is compared to other available solutions for reimplementation of security layer. At the end it describes how the authentication and authorization were resolved by the Apache Shiro in DCIx application.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ladislav_Racak_Bakalarska_Prace.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09B0408Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce103,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09B0408Pposudek.pdfPosudek oponenta práce179,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09B0408Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce71,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8685

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.