Název: Sémantický web v EEG/ERP doméně
Další názvy: Semantic web in the EEG/ERP domain
Autoři: Smitka, Jan
Vedoucí práce/školitel: Mouček, Roman
Oponent: Ježek, Petr
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8688
Klíčová slova: sémantický web;sémantické repositáře;sémantická anotace;sémantické vyhledávání;elektrofyziologie;ontologie;SPARQL;RDF;OWL;Kim
Klíčová slova v dalším jazyce: semantic web;semantic repositories;semantic annotation;semantic search;electrophysiology;ontology;SPARQL;RDF;OWL;Kim
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na technologie sémantického webu a ukládání sémantických dat a metadat z elektrofyziologických výzkumů. Práce poskytuje přehled současných úložišť sémantických dat (sémantických repositářů). Hlavním cílem je implementace a nasazení řešení, které umožní sémantické anotování a vyhledávání v publikacích týkajících se elektrofyziologických experimentů a odborných diskuzí na sociálních sítích. V rámci práce byly vyvinuty dva nástroje pro správu dat a metadat a ontologie popisující vybrané termíny z elektrofyziologické domény. První nástroj, KIMBridge, stahuje odborné publikace z úložiště dokumentů a příspěvky z vybraných diskuzí na sociálních sítích. Druhý program, KIM-OWLImport, je grafický nástroj pro úpravu či doplnění ontologií v jazyce Web Ontology Language (OWL), aby mohly být použity pro sémantické anotování. Vytvořená ontologie obsahuje termíny popisující běžné evokované potenciály a metody zpracování signálu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the Semantic Web technologies and storage of semantic data and metadata from neuroscience research. The thesis provides an overview of current semantic repositories. The main goal is to implement and deploy a solution for semantic annotation and search of neuroscience publications and discussions on social networks. To accomplish the task, two utilities and a vocabulary of neuroscience research terms had to be created. The first utility, KIMBridge, is used to download publications from document repository, and discussion posts from social networks. The second utility, KIM-OWLImport, is a graphical tool that adjusts vocabularies in Web Ontology Language for semantic annotation. The created vocabulary contains common event-related potentials and signal processing methods.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Smitka_BPINI.pdfPlný text práce1,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0677Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce86,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0677Pposudek.pdfPosudek oponenta práce87,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0677Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce71,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8688

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.