Název: Metody kódování stavů synchronních automatů
Další názvy: Methods of coding states of synchronous machines
Autoři: Kovářová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Vavřička, Vlastimil
Oponent: Bokr, Josef
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8699
Klíčová slova: synchronní automaty;kódování stavů;kódování DAG
Klíčová slova v dalším jazyce: synchronous finite state machines;coding states;DAG algorithm
Abstrakt: Tato práce popisuje různé metody kódování stavů pro synchronní konečné stavové automaty. Tyto metody jsou podle náročnosti výpočtu a podle daných pravidel uvedených v textu práce rozděleny do dvou skupin: základní a pokročilé algoritmy. Pokročilé algoritmy jsou dále rozděleny na heuristické a genetické algoritmy. Cílem této práce je porovnat některé metody a určit ty, které nejlépe minimalizují počet součástek potřebných pro obvod. Dále se práce podrobně zabývá algoritmem DAG a zkoumá vliv technologických parametrů na kódování. Metody jsou aplikovány na náhodně vybraných automatech, které mají různý počet vstupů, výstupu a následujících stavů.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper describes the various methods of coding states for synchronous finite state machines. These methods are divided into two basic groups, according to their computational complexity and given set of rules. These groups are basic and advanced algorithms. Advanced algorithms are further divided into heuristic and genetic algorithm group. The aim of this study is to compare several methods and identify those that best minimize the number of components needed for building the circuit. Further, this work deals with the DAG algorithm and examines the impact of used technological parameters on coding. The methods are applied to set of machines that have different number of inputs, outputs and next states.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Monika_Kovarova_BP.pdfPlný text práce15,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09B0536Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce81,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09B0536Pposudek.pdfPosudek oponenta práce204,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09B0536Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce61,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8699

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.