Title: Metody kódování stavů synchronních automatů
Other Titles: Methods of coding states of synchronous machines
Authors: Kovářová, Monika
Advisor: Vavřička, Vlastimil
Referee: Bokr, Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8699
Keywords: synchronní automaty;kódování stavů;kódování DAG
Keywords in different language: synchronous finite state machines;coding states;DAG algorithm
Abstract: Tato práce popisuje různé metody kódování stavů pro synchronní konečné stavové automaty. Tyto metody jsou podle náročnosti výpočtu a podle daných pravidel uvedených v textu práce rozděleny do dvou skupin: základní a pokročilé algoritmy. Pokročilé algoritmy jsou dále rozděleny na heuristické a genetické algoritmy. Cílem této práce je porovnat některé metody a určit ty, které nejlépe minimalizují počet součástek potřebných pro obvod. Dále se práce podrobně zabývá algoritmem DAG a zkoumá vliv technologických parametrů na kódování. Metody jsou aplikovány na náhodně vybraných automatech, které mají různý počet vstupů, výstupu a následujících stavů.
Abstract in different language: This paper describes the various methods of coding states for synchronous finite state machines. These methods are divided into two basic groups, according to their computational complexity and given set of rules. These groups are basic and advanced algorithms. Advanced algorithms are further divided into heuristic and genetic algorithm group. The aim of this study is to compare several methods and identify those that best minimize the number of components needed for building the circuit. Further, this work deals with the DAG algorithm and examines the impact of used technological parameters on coding. The methods are applied to set of machines that have different number of inputs, outputs and next states.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Monika_Kovarova_BP.pdfPlný text práce15,24 MBAdobe PDFView/Open
A09B0536Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce81,53 kBAdobe PDFView/Open
A09B0536Pposudek.pdfPosudek oponenta práce204,67 kBAdobe PDFView/Open
A09B0536Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce61,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8699

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.