Title: Čelní řaditelné převodovky pro pohon lodního navijáku
Other Titles: The gearboxes with spur gears for drive of rig winch
Authors: Baslová, Zuzana
Advisor: Krónerová, Eva
Bouda, Michal
Referee: Rašpl, Radovan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8707
Keywords: převodovka;soukolí;ozubená kola;hřídel;ložiska;spojka;řazení;extrémní podmínky;lodní naviják
Keywords in different language: gearbox;gearing;gears;arbor;bearings;clutch;gear change;extreme conditions;rig winch
Abstract: Diplomová práce obsahuje teoretickou část, popisující jednotlivé komponenty převodovek, a dále návrh dvoustupňové řaditelné převodovky s příslušnými výpočty a výkresovou dokumentací.
Abstract in different language: This diploma thesis inludes an theoretic piece of components of gearboxes and design of shiftable gearbox with two ratios with calculations and drawings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Baslova.pdfPlný text práce73,62 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Baslova.pdfPosudek vedoucího práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Baslova.pdfPosudek oponenta práce857,64 kBAdobe PDFView/Open
Baslova.pdfPrůběh obhajoby práce1,06 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8707

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.