Název: Železniční nákladní vůz pro přepravu štěrku - řešení střechy
Další názvy: Design of folding hopper car roof
Autoři: Vyskočil, Martin
Vedoucí práce/školitel: Heller, Petr
Cejnar, Jan
Oponent: Beneš, Miloslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8708
Klíčová slova: shrnovací střecha;ovládací mechanismus;řemenový převod
Klíčová slova v dalším jazyce: folding roof;control mechanism;belt transmission
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukčního řešení shrnovací střechy pro nákladním železniční vůz Faccns 48m3 určený pro přepravu sypkého materiálu (štěrk, písek). Cílem práce je navrhnout jednoduchý mechanismus ovládání natahování a stahování střechy, spolu s konstrukčním řešením změny stávajícího vozu.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to design folding roof of 48 m3 Faccns freight car intended to transport bulk cargo (gravel, sand). Specifically simple device for pulling up and pulling down of the roof is to be devised together with design adjustments of present freight car.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-M.Vyskocil_2013.pdfPlný text práce6,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Vyskocil.pdfPosudek vedoucího práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Vyskocil.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vyskocil.pdfPrůběh obhajoby práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8708

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.