Title: Železniční nákladní vůz pro přepravu štěrku - řešení střechy
Other Titles: Design of folding hopper car roof
Authors: Vyskočil, Martin
Advisor: Heller, Petr
Cejnar, Jan
Referee: Beneš, Miloslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8708
Keywords: shrnovací střecha;ovládací mechanismus;řemenový převod
Keywords in different language: folding roof;control mechanism;belt transmission
Abstract: Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukčního řešení shrnovací střechy pro nákladním železniční vůz Faccns 48m3 určený pro přepravu sypkého materiálu (štěrk, písek). Cílem práce je navrhnout jednoduchý mechanismus ovládání natahování a stahování střechy, spolu s konstrukčním řešením změny stávajícího vozu.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to design folding roof of 48 m3 Faccns freight car intended to transport bulk cargo (gravel, sand). Specifically simple device for pulling up and pulling down of the roof is to be devised together with design adjustments of present freight car.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-M.Vyskocil_2013.pdfPlný text práce6,94 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Vyskocil.pdfPosudek vedoucího práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Vyskocil.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Vyskocil.pdfPrůběh obhajoby práce1,12 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8708

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.