Title: Moderní trendy v manipulační technice
Other Titles: Modern Trends in Handling Technology
Authors: Vokoun, Vladimír
Advisor: Horák, Jaromír
Slezák, Pavel
Referee: Habart, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8709
Keywords: pneumatický mechanismus;překlápěcí mechanismus;karkasa;stlačený vzduch;pneumatické prvky;pneumatický válec
Keywords in different language: pneumatic mechanism;tilt mechanism;carcass;compressed air;pneumatic components;pneumatic cylinder
Abstract: Diplomová práce obsahuje návrh mechanismů pro ovládání překlápěčky. Řešení návrhu pomocí vybraného pneumatického mechanismu a vytvoření schéma. Dále pak návrh konstrukce překlápěčky a vytvoření modelu včetně výkresů. Ekonomické zhodnocení vybraného řešení.
Abstract in different language: The thesis contains a proposed mechanism for controlling tilt mechanism. The design and development of a model tilt mechanism including drawings. Economic evaluation of the selected solution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - V.Vokoun.pdfPlný text práce4,44 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Vokoun.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Vokoun.pdfPosudek oponenta práce698,6 kBAdobe PDFView/Open
Vokoun.pdfPrůběh obhajoby práce1,15 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8709

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.