Název: Moderní trendy v manipulační technice
Další názvy: Modern Trends in Handling Technology
Autoři: Vokoun, Vladimír
Vedoucí práce/školitel: Horák, Jaromír
Slezák, Pavel
Oponent: Habart, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8709
Klíčová slova: pneumatický mechanismus;překlápěcí mechanismus;karkasa;stlačený vzduch;pneumatické prvky;pneumatický válec
Klíčová slova v dalším jazyce: pneumatic mechanism;tilt mechanism;carcass;compressed air;pneumatic components;pneumatic cylinder
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje návrh mechanismů pro ovládání překlápěčky. Řešení návrhu pomocí vybraného pneumatického mechanismu a vytvoření schéma. Dále pak návrh konstrukce překlápěčky a vytvoření modelu včetně výkresů. Ekonomické zhodnocení vybraného řešení.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis contains a proposed mechanism for controlling tilt mechanism. The design and development of a model tilt mechanism including drawings. Economic evaluation of the selected solution.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - V.Vokoun.pdfPlný text práce4,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Vokoun.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Vokoun.pdfPosudek oponenta práce698,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vokoun.pdfPrůběh obhajoby práce1,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8709

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.