Název: Návrh hlavního pohonu soustružnického vřetena s požadavkem na vysokou hodnotu kroutícího momentu
Další názvy: Design of main drive of lathe spindle with requirement for high value of torque
Autoři: Kovařík, Jan
Vedoucí práce/školitel: Krátký, Jaroslav
Mindl, Jiří
Oponent: Tíkal, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8712
Klíčová slova: hlavní pohon;návrh;vřeteník;vřeteno;ozubený řetěz;ozubený řemen;soustružnický stroj
Klíčová slova v dalším jazyce: main drive;design;headstock;spindle;toothed chain;toothed belt
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje konstrukční návrh a potřebné výpočty hlavního pohonu soustružnického stroje v několika variantách s výběrem optimálního řešení na základě specifikace požadavků. Pro zvolené řešení byl pomocí softwaru Inventor vytvořen 3D model a základní výkresová dokumentace.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis includes the design and the calculations of the main drive of lathe machine in several versions with a choice of the optimum solution based on the requirements specification. For the chosen solution was created by Inventor software the 3D model and basic drawings.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Kovarik - 2013.pdfPlný text práce5,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Kovarik.pdfPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Kovarik.pdfPosudek oponenta práce730,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kovarik.pdfPrůběh obhajoby práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8712

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.