Title: Návrh hlavního pohonu soustružnického vřetena s požadavkem na vysokou hodnotu kroutícího momentu
Other Titles: Design of main drive of lathe spindle with requirement for high value of torque
Authors: Kovařík, Jan
Advisor: Krátký, Jaroslav
Mindl, Jiří
Referee: Tíkal, Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8712
Keywords: hlavní pohon;návrh;vřeteník;vřeteno;ozubený řetěz;ozubený řemen;soustružnický stroj
Keywords in different language: main drive;design;headstock;spindle;toothed chain;toothed belt
Abstract: Diplomová práce obsahuje konstrukční návrh a potřebné výpočty hlavního pohonu soustružnického stroje v několika variantách s výběrem optimálního řešení na základě specifikace požadavků. Pro zvolené řešení byl pomocí softwaru Inventor vytvořen 3D model a základní výkresová dokumentace.
Abstract in different language: The thesis includes the design and the calculations of the main drive of lathe machine in several versions with a choice of the optimum solution based on the requirements specification. For the chosen solution was created by Inventor software the 3D model and basic drawings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Kovarik - 2013.pdfPlný text práce5,15 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Kovarik.pdfPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Kovarik.pdfPosudek oponenta práce730,78 kBAdobe PDFView/Open
Kovarik.pdfPrůběh obhajoby práce1,06 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8712

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.