Název: UAV letoun
Další názvy: UAV aircraft
Autoři: Trylč, Michal
Vedoucí práce/školitel: Barták, Jiří
Barták, Petr
Oponent: Spal, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8714
Klíčová slova: bezpilotní letouny;principy letu multicopter;CAD;test pohonných jednotek
Klíčová slova v dalším jazyce: UAVs;elemental principles of flight multicopters;CAD;testing of power units
Abstrakt: Náplní diplomové práce je provést rešerši bezpilotních letounů. Práce obsahuje dělení BPL dle několika kritérií, seznámení se s platnou legislativou v ČR, základní principy letu multicopter, testování vybraných pohonných jednotek a vlastní návrh multicoptery dle zadání od zadavatele.
Abstrakt v dalším jazyce: Content of the thesis is to research the unmanned aerial vehicles. Work includes the division of UAVs by to several criteria, explanation with current legislation the Czech Republic, fundamental principles of flight multicopter, testing of selected power units and own design Quadrocopter according to specification of authority.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Michal TRYLC.pdfPlný text práce71,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Trylc.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Trylc.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trylc.pdfPrůběh obhajoby práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8714

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.