Název: Přepravník krmných směsí
Další názvy: Container for feed mixture
Autoři: Jánská, Danuše
Vedoucí práce/školitel: Kemka, Vladislav
Duchek, Pavel
Oponent: Němec, Ladislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8718
Klíčová slova: nákladní automobil;nástavba;pomocný rám;CAD
Klíčová slova v dalším jazyce: truck;extension;subframe;CAD
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje konstrukční návrh pomocného rámu a nástavby nákladního automobilu pro přepravu krmných směsí. Za pomoci výpočtového software jsou provedeny pevnostní výpočty pomocného rámu a jeho optimalizace.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis includes the design of the subframe and the body of a truck for feedmixture transport. With the help of computational software are made subframe strength calculations and optimization.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Danuse_Janska.pdfPlný text práce9,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Janska.pdfPosudek vedoucího práce1,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Janska.pdfPosudek oponenta práce952,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janska.pdfPrůběh obhajoby práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8718

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.