Title: Přepravník krmných směsí
Other Titles: Container for feed mixture
Authors: Jánská, Danuše
Advisor: Kemka, Vladislav
Duchek, Pavel
Referee: Němec, Ladislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8718
Keywords: nákladní automobil;nástavba;pomocný rám;CAD
Keywords in different language: truck;extension;subframe;CAD
Abstract: Diplomová práce obsahuje konstrukční návrh pomocného rámu a nástavby nákladního automobilu pro přepravu krmných směsí. Za pomoci výpočtového software jsou provedeny pevnostní výpočty pomocného rámu a jeho optimalizace.
Abstract in different language: The diploma thesis includes the design of the subframe and the body of a truck for feedmixture transport. With the help of computational software are made subframe strength calculations and optimization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Danuse_Janska.pdfPlný text práce9,12 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Janska.pdfPosudek vedoucího práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Janska.pdfPosudek oponenta práce952,78 kBAdobe PDFView/Open
Janska.pdfPrůběh obhajoby práce1,1 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8718

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.