Název: Konstrukční návrh hydraulického lisu KHL100
Další názvy: Engineering design of a hydraulic press KHL100
Autoři: Bezděková, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Hynek, Martin
Žídek, Jan
Oponent: Reif, Zdeněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8723
Klíčová slova: hydraulický lis;lisování;výměna nástrojů;MKP
Klíčová slova v dalším jazyce: hydraulic press;stamping;changing dies;FEM
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje konstrukční návrh hydraulického lisu a analytické výpočty rámu a pohonu lisu, na jejichž základě jsou vytvořeny 3D modely a výkresy některých součástí. Dále jsou vypracovány MKP výpočty pro kontrolu navrhovaných součástí. Obsahuje studii pro řešení rychlé výměny lisovacích nástrojů a zabývá se bezpečností obsluhy lisu.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis includes design of hydraulic press and analytical calculations of the frame and drive of the press, on the basis of which 3D models and drawings of some parts were created. Furthermore, the FEM calculations for the purpose of components verifications were conducted. The work contains a study about the rapid exchange of molds and the operator safety.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KKS) / Theses (DMD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bezdekova_Jitka_DP_2013.pdfPlný text práce14,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Bezdekova.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Bezdekova.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bezdekova.pdfPrůběh obhajoby práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8723

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.