Title: Konstrukční návrh hydraulického lisu KHL100
Other Titles: Engineering design of a hydraulic press KHL100
Authors: Bezděková, Jitka
Advisor: Hynek, Martin
Žídek, Jan
Referee: Reif, Zdeněk
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8723
Keywords: hydraulický lis;lisování;výměna nástrojů;MKP
Keywords in different language: hydraulic press;stamping;changing dies;FEM
Abstract: Diplomová práce obsahuje konstrukční návrh hydraulického lisu a analytické výpočty rámu a pohonu lisu, na jejichž základě jsou vytvořeny 3D modely a výkresy některých součástí. Dále jsou vypracovány MKP výpočty pro kontrolu navrhovaných součástí. Obsahuje studii pro řešení rychlé výměny lisovacích nástrojů a zabývá se bezpečností obsluhy lisu.
Abstract in different language: The thesis includes design of hydraulic press and analytical calculations of the frame and drive of the press, on the basis of which 3D models and drawings of some parts were created. Furthermore, the FEM calculations for the purpose of components verifications were conducted. The work contains a study about the rapid exchange of molds and the operator safety.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bezdekova_Jitka_DP_2013.pdfPlný text práce14,37 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Bezdekova.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Bezdekova.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Bezdekova.pdfPrůběh obhajoby práce1,06 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8723

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.