Title: Porovnání variant spojení dělených traverz kovacího lisu včetně ekonomického posouzení
Other Titles: Drawing a comparison between alternatives of joining of crossbeam parts of hydraulic presses. Economic evaluation included.
Authors: Stulík, Jan
Advisor: Kubec, Václav
Volena, Josef
Referee: Švantner, Roman
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8724
Keywords: traverza lisu;kování;kotva;MKP;životnost
Keywords in different language: press crossbeam;forging;anchor;FEM;fatigue
Abstract: Cílem práce je porovnání různých variant spojování částí dělených traverz hydraulických lisů. Posouzení jednotlivých konstrukčních řešení včetně dimenzování spojovacích elementů s ohledem na ekonomickou výhodnost. Výpočty jsou provedeny s využitím moderních výpočtových metod.
Abstract in different language: The goal of this paper work is to draw a comparison between alternatives of joining of crossbeam parts of hydraulic presses. It includes an economic evaluation of the crossbeam anchors alternatives. Calculations are to be solved by the modern methods of computations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stulik_DP_2013.pdfPlný text práce10,11 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Stulik.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Stulik.pdfPosudek oponenta práce756,56 kBAdobe PDFView/Open
stulik.pdfPrůběh obhajoby práce1,04 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8724

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.