Název: Porovnání variant spojení dělených traverz kovacího lisu včetně ekonomického posouzení
Další názvy: Drawing a comparison between alternatives of joining of crossbeam parts of hydraulic presses. Economic evaluation included.
Autoři: Stulík, Jan
Vedoucí práce/školitel: Kubec, Václav
Volena, Josef
Oponent: Švantner, Roman
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8724
Klíčová slova: traverza lisu;kování;kotva;MKP;životnost
Klíčová slova v dalším jazyce: press crossbeam;forging;anchor;FEM;fatigue
Abstrakt: Cílem práce je porovnání různých variant spojování částí dělených traverz hydraulických lisů. Posouzení jednotlivých konstrukčních řešení včetně dimenzování spojovacích elementů s ohledem na ekonomickou výhodnost. Výpočty jsou provedeny s využitím moderních výpočtových metod.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of this paper work is to draw a comparison between alternatives of joining of crossbeam parts of hydraulic presses. It includes an economic evaluation of the crossbeam anchors alternatives. Calculations are to be solved by the modern methods of computations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KKS) / Theses (DMD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Stulik_DP_2013.pdfPlný text práce10,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Stulik.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Stulik.pdfPosudek oponenta práce756,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
stulik.pdfPrůběh obhajoby práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8724

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.