Název: Analýza konkurenceschopnosti neonatálního inkubátoru a řešení vybraných konstrukčních částí
Další názvy: Analysis of the competitiveness of a neonatal incubator and solving of selected design parts
Autoři: Kocourek, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Hosnedl, Stanislav
Bárta, Lukáš
Oponent: Furch, Vladimír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8725
Klíčová slova: neonatální inkubátor;konkurenceschopnost;EDS;zvlhčování;teplota;plexisklo;mlžení skel;inovace
Klíčová slova v dalším jazyce: neonatal incubator;competitiveness;competitive ability;humidification;temperature;plexiglass;glass fogging;innovation
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou neonatálních inkubátorů, konkurenceschopností vybraných modelů a možnými problémovými místy, které z hodnocení vyplývají. V praktické části jsou řešeny vybrané problémové uzly, pro které jsou navrhnuta inovující řešení. Některá řešení byla odzkoušena jako prototypy na inkubátoru od společnosti TSE s.r.o. České Budějovice.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with neonatal incubators. It also discusses the competitiveness of selected models and possible problem sites that result from the evaluation. In the practical parts are selected problematic nodes. For some of these nodes are designed innovative solutions. Some solutions have been tested as prototypes on the incubator of the company TSE s.r.o. České Budějovice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Tomas_Kocourek_DP_2013.pdfPlný text práce7,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Kocourek.pdfPosudek vedoucího práce1,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Kocourek.pdfPosudek oponenta práce743,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kocourek.pdfPrůběh obhajoby práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8725

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.