Title: Analýza konkurenceschopnosti neonatálního inkubátoru a řešení vybraných konstrukčních částí
Other Titles: Analysis of the competitiveness of a neonatal incubator and solving of selected design parts
Authors: Kocourek, Tomáš
Advisor: Hosnedl, Stanislav
Bárta, Lukáš
Referee: Furch, Vladimír
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8725
Keywords: neonatální inkubátor;konkurenceschopnost;EDS;zvlhčování;teplota;plexisklo;mlžení skel;inovace
Keywords in different language: neonatal incubator;competitiveness;competitive ability;humidification;temperature;plexiglass;glass fogging;innovation
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou neonatálních inkubátorů, konkurenceschopností vybraných modelů a možnými problémovými místy, které z hodnocení vyplývají. V praktické části jsou řešeny vybrané problémové uzly, pro které jsou navrhnuta inovující řešení. Některá řešení byla odzkoušena jako prototypy na inkubátoru od společnosti TSE s.r.o. České Budějovice.
Abstract in different language: This thesis deals with neonatal incubators. It also discusses the competitiveness of selected models and possible problem sites that result from the evaluation. In the practical parts are selected problematic nodes. For some of these nodes are designed innovative solutions. Some solutions have been tested as prototypes on the incubator of the company TSE s.r.o. České Budějovice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomas_Kocourek_DP_2013.pdfPlný text práce7,43 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Kocourek.pdfPosudek vedoucího práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Kocourek.pdfPosudek oponenta práce743,41 kBAdobe PDFView/Open
Kocourek.pdfPrůběh obhajoby práce1,07 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8725

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.