Title: Pomůcka pro tělesně postižené určená pro překonávání obtížného terénu
Other Titles: Device for physically disabled people intended for overcoming difficult terrain
Authors: Panuška, Václav
Advisor: Čermák, Roman
Barták, Jiří
Referee: Souček, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8727
Keywords: Invalidní vozík do terénu;hub motory;motory pro invalidní vozíky;stabilita tříkolového vozíku;tělesně postižení;norma ČSN EN 12184
Keywords in different language: Terrain wheelchair;hub motors;wheelchair motors;stability of 3 wheeled chassis;disabled people;standard ČSN EN 12184
Abstract: Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh pomůcky pro tělesně postižené, pomocí které by mohli zdolávat obtížnější terény. Za obtížnější terén jsou považovány lesní cesty, kamenitý, písečný nebo zasněžený terén nebo také městské parky se špatným přístupem. V práci jsme zmapovali současný trh s těmito pomůckami, který je velmi široký. Udělali jsme vlastní návrh několika řešení, ze kterých jsme vybrali jedno finální, které jsme dále zpracovali a podrobili výpočetní analýze. Navrhli jsme řídící elektroniku vozíku a odhadli jeho hrubou výrobní cenu.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on design study of wheelchair for overcoming difficult terrains. The difficult terrain is represented by snow terrain, sand terrain, forrest roads or rocky roads. Several proposals have been made, subsequently the best designe have been chosen. This design study have been undergone to FEM calculations. In the next steps the wheelchair electronics have been made. In the final step the rough price of the wheelchair have been determined.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Vaclav_Panuska.pdfPlný text práce30,33 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Panuska.pdfPosudek vedoucího práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Panuska.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Panuska.pdfPrůběh obhajoby práce1,07 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8727

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.