Název: Pomůcka pro tělesně postižené určená pro překonávání obtížného terénu
Další názvy: Device for physically disabled people intended for overcoming difficult terrain
Autoři: Panuška, Václav
Vedoucí práce/školitel: Čermák, Roman
Barták, Jiří
Oponent: Souček, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8727
Klíčová slova: Invalidní vozík do terénu;hub motory;motory pro invalidní vozíky;stabilita tříkolového vozíku;tělesně postižení;norma ČSN EN 12184
Klíčová slova v dalším jazyce: Terrain wheelchair;hub motors;wheelchair motors;stability of 3 wheeled chassis;disabled people;standard ČSN EN 12184
Abstrakt: Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh pomůcky pro tělesně postižené, pomocí které by mohli zdolávat obtížnější terény. Za obtížnější terén jsou považovány lesní cesty, kamenitý, písečný nebo zasněžený terén nebo také městské parky se špatným přístupem. V práci jsme zmapovali současný trh s těmito pomůckami, který je velmi široký. Udělali jsme vlastní návrh několika řešení, ze kterých jsme vybrali jedno finální, které jsme dále zpracovali a podrobili výpočetní analýze. Navrhli jsme řídící elektroniku vozíku a odhadli jeho hrubou výrobní cenu.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is focused on design study of wheelchair for overcoming difficult terrains. The difficult terrain is represented by snow terrain, sand terrain, forrest roads or rocky roads. Several proposals have been made, subsequently the best designe have been chosen. This design study have been undergone to FEM calculations. In the next steps the wheelchair electronics have been made. In the final step the rough price of the wheelchair have been determined.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Vaclav_Panuska.pdfPlný text práce30,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Panuska.pdfPosudek vedoucího práce1,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Panuska.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Panuska.pdfPrůběh obhajoby práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8727

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.