Title: Modernizace otočného stolu S100C
Other Titles: Modernization of the rotary table S100C
Authors: Brož, Karel
Advisor: Lašová, Václava
Kortus, Jiří
Referee: Kubíček, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8728
Keywords: otočné stoly;modernizace;posuvový mechanizmus;vedení
Keywords in different language: rotary table;modernization;feed mechanism;guidance
Abstract: Diplomová práce obsahuje konstrukční a výpočtoví návrch modernizace otočného stolu Škoda S100C. Rozbor a návrch vedení a posuvů. Kalkulace předběžných výrobních nákladů.
Abstract in different language: This theisis dissert on disign of design and calculations innovation of rotary table Skoda S100C. Analysis and design of guideways and feed mechanisms. Calculation of preliminary production cost
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_Prace_Karel_Broz.pdfPlný text práce711,95 kBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Broz.pdfPosudek vedoucího práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Broz.pdfPosudek oponenta práce948,73 kBAdobe PDFView/Open
Broz.pdfPrůběh obhajoby práce1,06 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8728

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.