Title: Vliv změny pracovního prostoru na technické parametry kovacího klikového lisu
Other Titles: The influence of changes in the working space on technical parameters of crank forging press
Authors: Limberg, Luboš
Advisor: Chval, Zdeněk
Hlaváč, Jan
Referee: Žila, Slavomil
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8729
Keywords: lis;pevnostní analýza;stojan;3D model;deformace;napětí;kování;tváření
Keywords in different language: mechanical press;stress analysis;stand;3D model;strain;stress;forging
Abstract: Diplomová práce obsahuje historii lisů, jejich rozdělení a rešerši současného stavu. V práci jsou dále uvedeny výpočty různých částí mechanického klikového lisu.Nejdůležitější částí je potom vyšetření napětí a tuhostí stojanu těchto lisů u třech různých variant.
Abstract in different language: The thesis contains a history of presses, their classification and search the status quo. The thesis also includes analyzes of various parts of the mechanical crank press. The most important part is the examination of tension and stiffness stand these presses in three different variants.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vliv zmeny pracovniho prostoru na technicke parametry kovaciho klikoveho lisu.pdfPlný text práce2,47 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Limberg.pdfPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Limberg.pdfPosudek oponenta práce399,76 kBAdobe PDFView/Open
Limberg.pdfPrůběh obhajoby práce1,06 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8729

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.