Název: Vliv změny pracovního prostoru na technické parametry kovacího klikového lisu
Další názvy: The influence of changes in the working space on technical parameters of crank forging press
Autoři: Limberg, Luboš
Vedoucí práce/školitel: Chval, Zdeněk
Hlaváč, Jan
Oponent: Žila, Slavomil
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8729
Klíčová slova: lis;pevnostní analýza;stojan;3D model;deformace;napětí;kování;tváření
Klíčová slova v dalším jazyce: mechanical press;stress analysis;stand;3D model;strain;stress;forging
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje historii lisů, jejich rozdělení a rešerši současného stavu. V práci jsou dále uvedeny výpočty různých částí mechanického klikového lisu.Nejdůležitější částí je potom vyšetření napětí a tuhostí stojanu těchto lisů u třech různých variant.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis contains a history of presses, their classification and search the status quo. The thesis also includes analyzes of various parts of the mechanical crank press. The most important part is the examination of tension and stiffness stand these presses in three different variants.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vliv zmeny pracovniho prostoru na technicke parametry kovaciho klikoveho lisu.pdfPlný text práce2,47 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Limberg.pdfPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Limberg.pdfPosudek oponenta práce399,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Limberg.pdfPrůběh obhajoby práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8729

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.