Název: Dedukce v detektivní literatuře
Další názvy: Deduction in detective stories
Autoři: Šustová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Dostálová, Ludmila
Oponent: Pelikán, David
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8730
Klíčová slova: dedukce;detektivní literatura;deduktivní metoda;logické postupy u spisovatelů;Sherlock Holmes;Hercule Poirot;Holmesovská dedukce
Klíčová slova v dalším jazyce: deduction;detective stories;author´s logical methods;Sherlock Holmes;Hercule Poirot;Holmes´s deduction
Abstrakt: Práce porovnává význam logických termínů dedukce, deduktivní metoda s tím, jak jsou používány v detektivní literatuře, konk. u Sherlocka Holmese a Hercula Poirota. Výstupem pak bude zjištění, zda obecná metodologie aplikována na praktické příklady.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis compares the term "deduction" from the point of view of modern logic with the way it is used in detective stories of Sherlock Holmes and Hercule Poirot. The purpose of my research is to prove whether methods of these detectives described in the books are in compliance with modern logic or not.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFI) / Bachelor´s works (DPY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BakalarskaPrace.pdfPlný text práce336,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sustova_dostalova.pdfPosudek vedoucího práce171,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sustova Katerina_Pelikan David.rtfPosudek oponenta práce1,8 MBRTFZobrazit/otevřít
Sustova_Katerina0001.pdfPrůběh obhajoby práce336,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8730

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.