Title: Kritika morálky v Nietzscheho díle
Other Titles: Criticism of morality in Nietzsche´s work
Authors: Bubalová, Kateřina
Advisor: Kratochvíl, Miloš
Referee: Chalupská, Martina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8741
Keywords: morálka;pravda;vůle;moc;nadčlověk;nihilismus
Keywords in different language: morality;truth;will;power;superman;nihilism
Abstract: Cílem mé bakalářské práce byl popis vývoje filozofického myšlení Friedricha Nietzscheho a hlavně jeho pojetí a kritika stěžejních hodnot, pojetí morálky v lidské společnosti
Abstract in different language: The aim of my thesis was to describe the development of philosophical thought of Friedrich Nietzsche and especially his conception and critique fundamental values, the concept of morality in human society.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bubalova BP verze nova.pdfPlný text práce517,73 kBAdobe PDFView/Open
Bubalova_Kratochvil.rtfPosudek vedoucího práce2,04 MBRTFView/Open
Bubalova_Chalupska.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFView/Open
Bubalova_Katerina.pdfPrůběh obhajoby práce474,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8741

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.