Název: Kritika morálky v Nietzscheho díle
Další názvy: Criticism of morality in Nietzsche´s work
Autoři: Bubalová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Kratochvíl, Miloš
Oponent: Chalupská, Martina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8741
Klíčová slova: morálka;pravda;vůle;moc;nadčlověk;nihilismus
Klíčová slova v dalším jazyce: morality;truth;will;power;superman;nihilism
Abstrakt: Cílem mé bakalářské práce byl popis vývoje filozofického myšlení Friedricha Nietzscheho a hlavně jeho pojetí a kritika stěžejních hodnot, pojetí morálky v lidské společnosti
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of my thesis was to describe the development of philosophical thought of Friedrich Nietzsche and especially his conception and critique fundamental values, the concept of morality in human society.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bubalova BP verze nova.pdfPlný text práce517,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bubalova_Kratochvil.rtfPosudek vedoucího práce2,04 MBRTFZobrazit/otevřít
Bubalova_Chalupska.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Bubalova_Katerina.pdfPrůběh obhajoby práce474,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8741

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.