Název: Vznik a vývoj Knihovny manželů Tomanových v Rožmitále pod Třemšínem
Další názvy: The origin and evolution of the Josef and Miroslava Toman library in Rozmital p.T.
Autoři: Procházková, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Svatková, Dagmar
Oponent: Šrajbová, Magda
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8742
Klíčová slova: knihovna;historie;Rožmitál pod Třemšínem;Středočeský kraj;kulturologie;metodologie;vzdělávání
Klíčová slova v dalším jazyce: library;history;Rožmitál pod Třemšínem;Central Bohemian region;cultural studies;methodology;education
Abstrakt: Bakalářská práce s názvem ?Vznik a vývoj Knihovny manželů Tomanových v Rožmitále pod Třemšínem? je zaměřena na sledování vývoje této knihovny od prvních podnětů až po současnost. Veřejná knihovna je fenomén, který se stal nedílnou součástí lidské pospolitosti. V celkovém kontextu kulturní vzdělanosti národa je společenský význam maloměstských knihoven zcela neodmyslitelnou součástí vývoje a kulturního dědictví každé společnosti. Ve svých prvopočátcích by se dal osud mnoha maloměstských knihoven souhrnně nazvat: ?Jak jsme stěhovali to, co nám stále někde překáželo.? Jen díky neúnavné píli mnoha nadšenců se dočkaly knihovny současného důstojného postavení. Dnešní knihovna, která si klade za cíl oslovovat co možná nejširší spektrum veřejnosti je stále častěji vystavována konfrontaci s moderními informačními technologiemi. Navzdory jejich atraktivitě zůstává knihovna, zejména maloměstská, důležitým komunitním centrem a má svůj nezastupitelný význam v životě všech kulturních lidí.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelorarbeit mit dem Titel ?Aufbau und Entwicklung Bibliotheken Ehegatten Toman in Rozmital pod Tremsinem? ist auf die Überwachung der Entwicklung der Bibliothek von den ersten Ideen bis zur Gegenwart fokussiert. Die öfentliche Bibliothek ist ein Phänomen, das sich zu einem itegralen Bestandteil der menschlichen Gemeinschaft hat. Im Gesamtkontext der kulturellen Bildung der Nation soziale Bedeutung der Kleinstadt-Bibliotheken vollständig integraler Bestandteil der Entwicklung und kulturelle Erbe eines jeden Unternehmens. In seinen frühen Tagen könnte das Schicksal vieler Kleinstadt-Bibliotheken zusammen als: ?Wie bewegt wir, was wir noch irgendwo in den Weg.? Nur durch unermüdlichen harten Arbeit vieler Enthusiasten genießen Sie einen Bibliotheken präsentieren eine würdige Position. Die heutige Bibliothek, die eine möglichst breite Spektrum der Öffentlichkeit zu erreichen strebt zunehmend Gesicht der modernen Iformationstechnologien ausgesetzt. Trotz ihrer Attraktivität bleibt die Bibliothek, inbesondere der kleinen Stadt, ein wichtiges Gemeindezentrum und hat seine einzigartige Beduetung im kulturellen Leben aller Menschen..
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFI) / Bachelor´s works (DPY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Ivana Prochazkova_Vznik a vyvoj Knihovny manzelu Tomanovych v Rozmitale pod Tremsinem.pdfPlný text práce744,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prochazkova_Svatkova.docPosudek vedoucího práce64,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Prochazkova_Srajbova.rtfPosudek oponenta práce2,24 MBRTFZobrazit/otevřít
Prochazkova_Ivana.pdfPrůběh obhajoby práce441,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8742

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.