Název: Charles Darwin a estetické aspekty vzniku a proměny druhů
Další názvy: Charles Darwin and esthetic aspects of the origin and transformation of species
Autoři: Trčka, Karel
Vedoucí práce/školitel: Demjančuk, Nikolaj
Oponent: Havlík, Vladimír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8744
Klíčová slova: Charles Darwin;evoluce;evoluční teorie;estetika;proměna druhů
Klíčová slova v dalším jazyce: Charles Darwin;evolution;theory of evolution;esthetic;transformation of species
Abstrakt: Tato bakalářská práce se věnuje Charlesi Darwinovi a estetickým aspektům vzniku a proměny druhů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with Charles Darwin and and esthetic aspects of the origin and transformation of species.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Karel_Trcka_Bakalarska_prace.pdfPlný text práce313,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trcka_Demjancuk.docxPosudek vedoucího práce38,76 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Trcka_Havlik.docxPosudek oponenta práce48,61 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Trcka_Karel0001.pdfPrůběh obhajoby práce514,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8744

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.