Title: Charles Darwin a estetické aspekty vzniku a proměny druhů
Other Titles: Charles Darwin and esthetic aspects of the origin and transformation of species
Authors: Trčka, Karel
Advisor: Demjančuk, Nikolaj
Referee: Havlík, Vladimír
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8744
Keywords: Charles Darwin;evoluce;evoluční teorie;estetika;proměna druhů
Keywords in different language: Charles Darwin;evolution;theory of evolution;esthetic;transformation of species
Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje Charlesi Darwinovi a estetickým aspektům vzniku a proměny druhů.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with Charles Darwin and and esthetic aspects of the origin and transformation of species.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karel_Trcka_Bakalarska_prace.pdfPlný text práce313,24 kBAdobe PDFView/Open
Trcka_Demjancuk.docxPosudek vedoucího práce38,76 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Trcka_Havlik.docxPosudek oponenta práce48,61 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Trcka_Karel0001.pdfPrůběh obhajoby práce514,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8744

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.