Název: Plótinos a Jedno
Další názvy: Plotinus and One
Autoři: Jež, Petr
Vedoucí práce/školitel: Kočandrle, Radim
Oponent: Ševčík, Miloš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8747
Klíčová slova: Plótínos;Platón;platonismus;novoplatonismus;sv. Augustin;kontemplace;emanace;exegeze;jedno;dobro;duch;duše;intelekt;hypostaze;Porfyrios;Enneady;křesťanství
Klíčová slova v dalším jazyce: Plotinus;Plato;platonism;neoplatonism;st. Augustine;contemplation;emanation;exegesis;hypostasis;one;good;soul;intellect;Porphyry;Enneads;christianity
Abstrakt: Tato práce je přiblížením Plótínovi filosofie. Jeho popisem principu Jedna či Dobra. O místě člověka ve světě. O největší lidské touze, jež je spojení s Jednem. O vlivu Plótínova učení a platonismu na pozdější evropské myšlení.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is an explication of the philosophy of Plotinos.About His description of the principle of the One or the Good. About humans place in this world. About the greatest humans desire which is the reunification with the One. And how Plotinus thinking and platonism had influenced later western world and thinking.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Plotinos a Jedno.pdfPlný text práce691,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jez_Kocandrle.docPosudek vedoucího práce60,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Jez_Sevcik.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Jez_Petr.pdfPrůběh obhajoby práce365,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8747

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.