Název: K filozofické reflexi tváře
Další názvy: On Philosophical Reflection of the Face
Autoři: Wichs, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Murgaš, Jaromír
Oponent: Stark, Stanislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8755
Klíčová slova: filosofie;Emmanuel Levinas;fenomenologie;ontologie;etika;náboženství;jazyk;dialog;tvář;odpovědnost
Klíčová slova v dalším jazyce: philosophy;Emmanuel Levinas;phenomenology;ontology;ethics;religion;language;dialogue;face;responsibility
Abstrakt: Práce zachycuje filosofické myšlení Emmanuela Levinase. Sledováním jeho vývoje a srovnáváním s filosofickými proudy, které je ovlivnily, přibližuje jeho ústřední pojem Tváře. Poukazuje na jeho specifičnost a hledá jeho možné interpretace.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with philosophical thought of Emmanuel Levinas. Following its development and comparing with philosophical influences approaches his central theme of the Face. It points out its specification and looks for its possible interpretations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
K FILOSOFICKE REFLEXI TVARE.pdfPlný text práce561,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
wich_murgas.pdfPosudek vedoucího práce127,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Wichs_Stark.docPosudek oponenta práce61,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Wichs_Jakub.pdfPrůběh obhajoby práce383,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8755

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.