Název: Deprese a její možné projevy v myšlenkách F. Nietzscheho
Další názvy: Depression and its possible manifestations in ideas of F. Nietzsche
Autoři: Lukešová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Hanzelínová, Lada
Oponent: Veverková, Lada
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8756
Klíčová slova: deprese;syfilis;progresivní paralýza;Friedrich Nietzsche;autobiografie Ecce homo
Klíčová slova v dalším jazyce: depression;syphilis;progressive paralysis;Friedrich Nietzsche;autobiography Ecce homo
Abstrakt: Toto bakalářská práce se zabývá depresí, jejími možnými příčinami v Nietzscheho životě a vlivem deprese a dalších onemocnění na Nietzscheho myšlení. Práce se snaží nejprve podat základní informace o depresi jako onemocnění, poté shrnout Nietzscheho život od dětství po jeho smrt a nalézt v něm souvislosti s příčinami propuknutím deprese. Dále se práce zabývá jeho diagnózou a rozvojem syfilitického onemocnění a dalšími možnými nemocemi, s kterými se Nietzsche v průběhu svého života potýkal. Poslední část je zaměřena na zodpovězení otázky, jak mohlo být jeho myšlení především ke konci života ovlivněno jeho dlouhodobou nemocí a dalšími zdravotními a psychickými problémy.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this bachelor?s thesis is depression and its possible influence (together with other diseases) on the life and thoughts of Friedrich Nietzsche. At first, the thesis provides a basic information about depression as a disease. The following part summarizes Nietzsche's life from childhood to his death and tries to find connections between his life and causes of the origin of his depression. Next the thesis deals with his medicial diagnosis, syphilis outbreak and other illnesses Nietzsche contended with during his life. The last part is devoted to provide an answer to the following question: ?How might the long-term physical and mental illnesses influenced his thoughts and way of thinking, especially at the end of his life.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
J.Lukesova-Deprese a jeji mozne projevy v myslenkach F.Nietzscheho.pdfPlný text práce480,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lukesova_Hanzelinova.rtfPosudek vedoucího práce56,69 kBRTFZobrazit/otevřít
Lukesova_Veverkova.docPosudek oponenta práce69,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Lukesova_Jana.pdfPrůběh obhajoby práce584,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8756

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.