Název: K poznání problémů studia filozofie prostřednictvím učebnic O myšlení (K.Liessmann a G. Zenaty) a Filozofie (I. Blecha)
Další názvy: To recognize problems of philosophy studies through books O myšlení (K.Liessmann and G. Zenaty) and Filozofie (I. Blecha)
Autoři: Novotný, Petr
Vedoucí práce/školitel: Murgaš, Jaromír
Oponent: Schuster, Radek
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8758
Klíčová slova: studium filozofie;humanitní studia;filosofie;interpretace;myšlení;formulování;čtení;psaní;rozlišování;analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: study of philosophy;humanities;philosophy;interpretation;thinking;formulating;reading;writing;discernment;analysis
Abstrakt: Práce se primárně zabývá problémy studia filozofie.Je tak činěno zejména prostřednictvím interpretace filozofických textů. Práce o problémech studia filozofie pojedná v obecné rovině - poukáže na podstatný fakt, že studium filozofie není pouze doménou studentů filozofie, ale spíše studentů humanitních oborů všeobecně.Na základě této teze pak bakalářská práce poukáže na zásadní problém studia filozofie - totiž nevědomost studentů humanitních oborů o důležitosti filosofického myšlení, jakožto pole jejich dovedností.
Abstrakt v dalším jazyce: The main research point of this bachelor thesis is: to recognize the problems of philosophy studies through two books, when the first book is entitled O myšlení (K.Liessmann and G. Zenaty) and the second one is entitled Filozofie (I. Blecha). The first part of the thesis primarily focuses on the examination of the main ?crafts? of Humanities. These ?skills?/?crafts? encompass the arts of speaking, thinking, formulating, writing, reading and differentiation. These skills are also the main skills of the interpretation. Thus, humanities students have one main and serious proffesion, which is the interpretation of texts. Next part of this bachelor thesis explores the problems of philosophy studies through interpretation of texts. In particular, I focused on the "issues of the right inderstanding of the context". The main point of this research can be concluded by those words: humanities students do not work with primary sources durring their studies of philosophy, which is very wrong. It is because the primary sources are in fact the best way in how to train the main skill of humanities students, which is the skill of the interpretation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Petr Novotny.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novotny_Murgas.rtfPosudek vedoucího práce2,07 MBRTFZobrazit/otevřít
Novotny_Schuster.docxPosudek oponenta práce51,69 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Novotny_Petr0001.pdfPrůběh obhajoby práce308,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8758

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.