Title: K poznání problémů studia filozofie prostřednictvím učebnic O myšlení (K.Liessmann a G. Zenaty) a Filozofie (I. Blecha)
Other Titles: To recognize problems of philosophy studies through books O myšlení (K.Liessmann and G. Zenaty) and Filozofie (I. Blecha)
Authors: Novotný, Petr
Advisor: Murgaš, Jaromír
Referee: Schuster, Radek
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8758
Keywords: studium filozofie;humanitní studia;filosofie;interpretace;myšlení;formulování;čtení;psaní;rozlišování;analýza
Keywords in different language: study of philosophy;humanities;philosophy;interpretation;thinking;formulating;reading;writing;discernment;analysis
Abstract: Práce se primárně zabývá problémy studia filozofie.Je tak činěno zejména prostřednictvím interpretace filozofických textů. Práce o problémech studia filozofie pojedná v obecné rovině - poukáže na podstatný fakt, že studium filozofie není pouze doménou studentů filozofie, ale spíše studentů humanitních oborů všeobecně.Na základě této teze pak bakalářská práce poukáže na zásadní problém studia filozofie - totiž nevědomost studentů humanitních oborů o důležitosti filosofického myšlení, jakožto pole jejich dovedností.
Abstract in different language: The main research point of this bachelor thesis is: to recognize the problems of philosophy studies through two books, when the first book is entitled O myšlení (K.Liessmann and G. Zenaty) and the second one is entitled Filozofie (I. Blecha). The first part of the thesis primarily focuses on the examination of the main ?crafts? of Humanities. These ?skills?/?crafts? encompass the arts of speaking, thinking, formulating, writing, reading and differentiation. These skills are also the main skills of the interpretation. Thus, humanities students have one main and serious proffesion, which is the interpretation of texts. Next part of this bachelor thesis explores the problems of philosophy studies through interpretation of texts. In particular, I focused on the "issues of the right inderstanding of the context". The main point of this research can be concluded by those words: humanities students do not work with primary sources durring their studies of philosophy, which is very wrong. It is because the primary sources are in fact the best way in how to train the main skill of humanities students, which is the skill of the interpretation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Petr Novotny.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Novotny_Murgas.rtfPosudek vedoucího práce2,07 MBRTFView/Open
Novotny_Schuster.docxPosudek oponenta práce51,69 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Novotny_Petr0001.pdfPrůběh obhajoby práce308,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8758

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.