Název: \nl{} Vztahy lidské společnosti k životnímu prostředí z pohledu\nl{} Erazima Koháka
Další názvy: The relations of human society to the environment from the perspective Erazim Kohak
Autoři: Mrázová, Věra
Vedoucí práce/školitel: Stark, Stanislav
Oponent: Neupauer, Eduard
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8760
Klíčová slova: Erazim Kohák;životní prostředí;ekologická etika;smysl bytí
Klíčová slova v dalším jazyce: Erazim Kohak;environment;ecological ethics;meaning of being
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o filosofických názorech Erazima Koháka s ohledem na aktuální problémy životního prostředí. Předkládá srovnání přístupů jak Kohákových, tak i jiných autorů, které se vztahují k otázkám pojetí člověka a jeho vztahu k ostatnímu životu na Zemi.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis discusses the philosophical views of Erazim Kohák in relation to the current environmental problems. It presents a comparison of Kohák's approaches, as well as approaches of other authors. This discussion relates to the issue of the conception of human being and the relationships to other lives on Earth.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vztahy lidske spolecnosti k zivotnimu prostredi z pohledu Erazima Kohaka.pdfPlný text práce236,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mrazova_Stark.docPosudek vedoucího práce64 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
BP - oponent Neupauer - Mrazova.docPosudek oponenta práce60,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Mrazova_Vera.pdfPrůběh obhajoby práce713,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8760

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.